Kế hoạch tham gia tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 452 ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm

Thường trực HĐHT VN trân trọng thông báo kế hoạch này đến HĐHT các tỉnh, thành phố trong cả nước và kính đề nghị HĐHT các cấp kịp thời thông báo rộng rãi đến bà con trong dòng họ ,đồng thời kính mời bà con về tham dự lễ , góp phần vào sự thành công chung của lễ

Sự kiện

Chi họ Trịnh