Hội đồng Họ Trịnh Hải Phòng họp tổng kết năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, HĐ Họ Trịnh Hải Phòng đã họp tổng kết năm 2022 và chuẩn bị cho các công việc cần thiết trong thời gian tới. Đã có nhiều đại biểu đại diện cho các chi họ về dự…

Sự kiện

Chi họ Trịnh