Chi họ Trịnh Cảnh KhuấtTheo lịch sử và truyền thuyết thì Chi họ Trịnh làng Hổ Bái có từ rất sớm; là một trong những địa danh phát tích của họ Trịnh. Nhưng gia phả của chi họ ghi Trịnh Cảnh Khuất sống vào triều Hồ, tức là từ đầu thế kỷ 15. Chi họ từ khi phân chia đã có quá trình phát triển độc lập. Sau này gia phả ghi chép lại. Khung thế thứ của Chi họ đã ghi đến đời thứ 19 kể từ ông tổ Chi họ là Trịnh Cảnh Khuất.

Đây là Chị họ có nguồn gốc từ làng Hổ Bái thuộc xã Yên Quý, huyện Yên Định – Thanh Hóa.

Theo lịch sử và truyền thuyết thì Chi họ Trịnh làng Hổ Bái có từ rất sớm; là một trong những địa danh phát tích của họ Trịnh. Nhưng gia phả của chi họ ghi Trịnh Cảnh Khuất sống vào triều Hồ, tức là từ đầu thế kỷ 15. Chi họ từ khi phân chia đã có quá trình phát triển độc lập. Sau này gia phả ghi chép lại. Khung thế thứ của Chi họ đã ghi đến đời thứ 19 kể từ ông tổ Chi họ là Trịnh Cảnh Khuất.

+Đời 1 : Trịnh Cảnh Khuất
+Đời 2 : Trịnh Sái
+Đời 3 : Trịnh Bồi
+Đời 4 : Trịnh Mãi
+Đời 5 : Trịnh Tử Khải
+Đời 6 : Trịnh Cảnh Huy
+Đời 7 : Trịnh Cảnh Thụy
+Đời 8 : Trịnh Cảnh Dữ
+Đời 9 : Trịnh Đức Toàn
+Đời 10: Trịnh Đức Độ, Trịnh Thế Danh
+Đời 11: Trịnh Tông Khoa
+Đời 12: Trịnh Cảnh Diễn,Trịnh Thời Huyên
+Đời 13: Trịnh Duy Linh
+Đời 14: Trịnh Duy Dương
+Đời 15: Trịnh Văn Quý
+Đời 16: Trịnh Duy Phát
+Đời 17: Trịnh Mạnh

Hiện nay Chi họ đã có đến đời thứ 19.

Đây là Chi họ thi thư và danh nhân; về võ có 4 quận công, 3 Đô đốc; Về văn có 1 tiến sỹ, 10 cử nhân, 50 tú tài (chỉ tính ở thời kỳ thi cử của chế độ phong kiến). Hiện nay có nhiều người là con cháu của Chi họ học hành đỗ đạt cao. Vì vậy Chi họ Trịnh Cảnh Khuất có nhiều người ra làm quan gánh vác việc nước, nên các triều đại phong kiến đã từ lâu đều cho cử ra một người Sái tảo được miễn mọi phu dịch để trông coi nhà thờ họ và chăm lo hương khói tổ tiên. Nhà thờ Chi họ Trịnh Cảnh Khuất ở làng Hổ Bái đã được Nhà nước xếp hạng di tích Lịch sử văn hóa năm 1994.

Hiện nay, Chi họ phát triển thành nhiều cành nhánh, chi nhánh, cư trú ở nhiều địa danh, nhưng tập trung nhất là ở vùng phía Bắc huyện Yên Định, vùng Thạc Quả – Vạn Lại – Thanh Hóa. Con cháu Chi họ tích cực tham gia vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

(Nguồn tư liệu từ nhánh họ Hoàng giáp Trịnh Cảnh Thụy do ông Trịnh Mạnh biên soạn năm 1998).

There are no comments yet

Tin khác đã đăng