Họ Trịnh Lạng SơnLạng Sơn là địa danh có nhiều con cháu họ Trịnh đến lập nghiệp sinh sống từ cuối thế kỷ 19. Tập trung nhất là ở Khâu Ôn,Đồng Mỏ, thành phố Lạng Sơn, ở Yên Lãng, Thất Khê… Phần đông là hậu duệ Trịnh Bình từ Bắc Ninh, Bắc Giang chuyển đến.

<p>Lạng Sơn là địa danh có nhiều con cháu họ Trịnh đến lập nghiệp sinh sống từ cuối thế kỷ 19. Tập trung nhất là ở Khâu Ôn,Đồng Mỏ, thành phố Lạng Sơn, ở Yên Lãng, Thất Khê… Phần đông là hậu duệ Trịnh Bình từ Bắc Ninh, Bắc Giang chuyển đến.</p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng