Chi họ Trịnh Khắc Phục ở Thủy Chú, Vân Đô – Thanh HoáĐây là Chi họ ngoại Lê Lợi, một trong những Chi họ lâu đời, có gia phả ghi chép rõ ràng, sớm nhất của dòng họ Trịnh từ thế kỷ 13 đến nay (khoảng 800 năm).

Đây là Chi họ ngoại Lê Lợi, một trong những Chi họ lâu đời, có gia phả ghi chép rõ ràng, sớm nhất của dòng họ Trịnh từ thế kỷ 13 đến nay (khoảng 800 năm).

Làng Thủy Chú, nay thuộc xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại còn rất ít người họ Trịnh sinh sống. Mặc dầu vậy, vẫn là địa danh xuất phát của Chi họ như gia phả Chi họ đã ghi chép. Đây là nơi lập nghiệp của cụ Hầu Tước, được gọi là ông Tổ của Chi họ Trịnh Thủy Chú – Vân Đô (Lấy tên Chi họ Trịnh Khắc Phục vì ông là người tiêu biểu của Chi họ). Đến đời thứ 5 của Chi họ, có bà Trịnh Thị Thương là con gái ông Trịnh Sai (chắt cụ Tổ Chi họ). Bà Thương lấy chồng họ Lê, tên là Lê Khoáng, sinh ra Lê Lợi (sau này là người mở nghiệp nhà Hậu lê – Lê Thái Tổ). Trong Chi họ có Trịnh Lưỡng, Trịnh Khắc Phục, Trịnh Bá Nhai, Trịnh Xiển đều là những đại thần của triều hậu Lê (Lê sơ).

Khi triều hậu Lê suy thoái, nhà Lê mất ngôi về tay nhà Mạc, còn có Trịnh Duy Thuân, Trịnh Duy Sản cùng với những người họ Trịnh thuộc các chi họ khác đã một lòng phù Lê diệt Mạc. Dẫn đến việc lập lại triều đại Lê Trung Hưng sau này. vua Gia Long triều Nguyễn cũng phải công nhận đây là Chi họ trung thành của nhà Lê, đồng thời phong Trịnh Duy Bộ làm Giám thủ coi việc hương khói tổ tiên.

Một bộ phận của chi họ Trịnh Khắc Phục đã chuyển đến định cư ở làng Vân Đô từ thời Lê sơ, nay là xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Vì vậy lấy tên Chi họ Trịnh khắc phục ở Thủy Chú – Vân Đô là mang tính đại diện của Chi họ.

Trịnh Khắc Phục thuộc đời thứ 7 của Chi họ kể từ cụ Tổ chi họ là cụ Tước hầu, và là bậc Đại thần bình ngô khai quốc triều Lê sơ (1418). ở Vân Đô có nhà thờ Trịnh Khắc Phục, đã được nhà nước xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa năm 1997. Hậu duệ Trịnh Khắc Phục có nhiều danh nhân có công với nước như Trịnh Duy Thuân, Trịnh Duy Đại… triều Lê sơ. Trịnh Phúc Hải, Trịnh Duy Hiếu triều Lê Trịnh. Trịnh Duy Bộ triều Nguyễn.

Gần đây mới phát hiện bia mộ chí Bình lạc hầu Trịnh Duy Hiếu (thuộc đời thứ 9 của Chi họ). Đây là tấm bia đá thuộc loại cổ xưa còn giữ được nguyên vẹn được khắc vào năm 1484. Hiện đặt tại nhà thơ Trịnh Khắc Phục ở Vân Đô.

Gia phả của Chi họ ghi chép đến nay là 25 đời. Thế thứ ghi chép trong gia phả là đại diện cho mỗi thế hệ. Không nhất thiết là ngành trưởng và cũng không ghi hết được con cháu trong Chi họ.

– Đời 1 : Cụ Tước hầu
– Đời 2 : Trịnh Thậm
– Đời 3 : Trịnh Thắm
– Đời 4 : Trịnh Sai
– Đời 5 : Trịnh Thốn, Trịnh Thị Thương
– Đời 6 : Trịnh Nhữ Lượng
– Đời 7 : Trịnh Khắc Phục
– Đời 8 : Trịnh Bá Nhai, Trịnh Trọng Ngạn
– Đời 9 : Trịnh Thận, Trịnh Duy Hiếu
– Đời 10: Trịnh Duy Tông
– Đời 11: Trịnh Duy Tình
– Đời 12: Trịnh Duy Tinh
– Đời 13: Trịnh Duy Nhất
– Đời 14: Trịnh Duy Vinh
– Đời 15: Trịnh Duy Mô
– Đời 16: Trịnh Duy Hà, Trịnh Duy Nhỡ
– Đời 17: Trịnh Duy Tùng, Trịnh Duy Trình
– Đời 18: Trịnh Duy Muôn, Trịnh Duy Triều
– Đời 19: Trịnh Duy Bộ
– Đời 20: Trịnh Duy Luật, Trịnh duy mặt
– Đời 21: Trịnh Duy Dớn
– Đời 22: Trịnh Duy Dán
– Đời 23: Trinh Minh Am, Trịnh Minh Đỡ, Trịnh Đình Ly
– Đời 24: Trịnh Phòng
– Đời 25: Trịnh Thành.

Hiện nay Chi họ Trịnh Khắc Phục đã có đến đời thứ 27. cụ Tổ của chi họ, theo gia phả thì có trước thời Trịnh Xứng, Trịnh Kỷ (chi họ Chúa). Điều này chứng tỏ Chi họ Trịnh Khắc Phục tuy có nguồn gốc chung của họ Trịnh Việt Nam, nhưng đã phát triển độc lập với các Chi họ khác từ khi dòng họ bắt đầu phân chi và là một trong những Chi họ lâu đời có ghi chép gia phả từ rất sớm (nguồn tư liệu từ Trịnh tộc gia phả do ông Trịnh Đình Ly dịch từ cuốn gia phả gốc của Chi họ năm 1971. Có tham khảo thêm tài liệu của ông Trịnh Duy Thuân, Trịnh Minh Đỡ và Trịnh Hoàng Đàm năm 1999).

Chi họ Trịnh Khắc Phục hiện nay đã chia ra nhiều phái, cành nhánh, chi nhánh, cư trú phân tán ở nhiều nơi, nhưng chủ yếu tập trung ở vùng trung tâm của tỉnh Thanh Hóa. Là một trong những địa danh cổ xưa nhất của dòng họ. Một bộ phận di chuyển đến định cư ở Quảng Ngãi; ở Thạch Tổ, Thanh Liêm-Hà Nam; ở Khổng Tào, Hoa Duệ… Nghệ An

One comment

  • Trịnh Duy Hiếu có 5 người con trai: thiện, bạt , lương, lý, tùy. Vậy Trịnh Duy Tông là con ai vậy ?

Tin khác đã đăng