Thư gửi Hội đồng gia tộc họ Trịnh Việt Nam

Tôi Trịnh Đắc Xuân CTHĐGT Nhánh họ Trịnh Đắc thôn Phù Lang, xã Phù Lương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Thay mặt dòng tộc có đôi điều tâm sự gửi về HĐGT Họ Trịnh Việt Nam trong một chuỗi dài thăng trầm của lịch sử biến cố từng giai đoạn thời kỳ đất nước do vậy con người cũng bước theo dòng chảy đó.

Sự kiện

Chi họ Trịnh