KẾT NỐI GIA PHẢ CHI HỌ TRỊNH Ở CỬA LÒ VÀ DÒNG CỤ TRỊNH KHẮC PHỤC Ở THANH HÓA

Chi họ Trịnh Khắc ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) hiện có 83 hộ với trên 300 đinh, hơn 600 nhân khẩu, sinh sống bằng nghề biển và dịch vụ du lịch, thủy sản.. Gia phả thất truyền từ lâu, con cháu hiện tại chỉ biết cụ Tổ chi ở Thanh Hóa di cư vào đây hơn 200 năm.

Sự kiện

Chi họ Trịnh