Đôi nét về Dự án tôn tạo xây dựng lại Phủ Trịnh

Ngày giỗ Minh Khang năm 2019, hàng vạn người trở về Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc. phần về dự ngày húy kỵ ngài, phần về mục kích những hạng mục của Dự án đang triển khai.

Sự kiện

Chi họ Trịnh