Quan hệ Nhật Bản – Việt Nam ở Đàng ngoài thời Chúa Trịnh nửa đầu thế kỷ XVII

Vào thế kỷ XVII, kinh tế hàng hóa Việt Nam có một bước phát triển mới làm cơ sở vững chắc cho sự ra đời của thành thị ở Việt Nam và trở nên phồn thịnh. Do ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế và chính sách ngoại thương khá mạnh dạn của Chúa Trịnh mở cửa đón chào các tàu buôn của phương Tây, Trung Quốc, Nhật Bản

Sự kiện

Chi họ Trịnh