Banner
Sự kiện - Hội thảo
Nhân hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp Chúa Trịnh Cương tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, ngày 10-1-2010. Một số thông tin về Chúa Trịnh Cương, một vị Chúa có nhiều đóng góp làm rạng rỡ cho thời kỳ thịnh trị của Vương triều Lê- Trịnh kéo dài 249 năm.
Sự kiện - Hội thảo
Nhân hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp Chúa Trịnh Cương tại Thư viện Quốc gia Hà Nội, ngày 10-1-2010. Một số thông tin về Chúa Trịnh Cương, một vị Chúa có nhiều đóng góp làm rạng rỡ cho thời kỳ thịnh trị của Vương triều Lê- Trịnh kéo dài 249 năm.
Video
Về Phủ Trịnh
  • Góp ý kiến
  • Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm
  • Sách và tư liệu
  • Kết nối gia phả
  • Hội đồng Họ Trịnh phía Nam
Liên kết các dòng họ khác