Thư mời giỗ Đức Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng

Lễ giỗ Đức Thành tổ Triết vương Trịnh Tùng năm 2019 được tổ chức tại Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. + 15h00 ngày 19/6 Kỷ Hợi ( Chủ nhật 21/7) lễ dâng hương tại lăng mộ Triết Vương + 8h30 ngày 20/6 Kỷ Hợi ( Thứ 22/7) lễ tế […]

Sự kiện

Chi họ Trịnh