Họ Trịnh Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân 2018

Họ Trịnh thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân 2018. Trong buổi gặp mặt này, Hội đồng họ Trịnh thành phố Hải Phòng sẽ tổng kết hoạt động năm 2017 và dự kiến các hoạt động năm 2018. + Địa điểm : Từ đường chi họ Trịnh Phương Lưu, Phường […]

Sự kiện

Chi họ Trịnh