Khánh thành Đền – Chùa Gám

Sau đúng một năm trùng tu, tôn tạo lại Đền – chùa Gám tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An ( 15 tháng 12 năm 2018 ), ngày 5 tháng 12 năm 2019, Ban trị sự Đền – Chùa và các cấp chính quyền huyện Yên Thành đã tổ chức Lễ Khánh thành.

Sự kiện

Chi họ Trịnh