Thư kêu gọi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung

Thiên tai, lũ lụt vừa qua tại một số tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản, hoa màu của nhân dân. Hội đồng họ Trịnh Thanh Hóa kêu gọi tổ chức, cá nhân… tích cực hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi thiên tai, chia sẻ khó khăn để bà con sớm ổn định đời sống.

Sự kiện

Chi họ Trịnh