Hành cung Cổ Bi khởi công tôn tạo

Hành Cung Cổ Bi nơi làm việc của Nhân Vương Trịnh Cương nay là Đình làng thờ Chúa Trịnh Cương (có di Tượng) thuộc thôn Bình Minh – thị trấn Châu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

Sự kiện

Chi họ Trịnh