Chúc mừng sự ra mắt của Nữ Trịnh Việt Nam

Những người con gái và dâu họ Trịnh với tâm đức nhiệt huyết, sự tự tin, niềm tự hào, cùng sự đồng lòng, chung sức, ủng hộ, giúp đỡ của toàn thể cộng đồng thân tộc sẽ làm tốt các công tác của Nữ Trịnh Việt Nam, phát huy truyền thống tổ tiên, ông cha ta đã để lại.

Sự kiện

Chi họ Trịnh