Mời dự Đại hội – Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hải Dương sẽ Đại hội kiện toàn bộ máy và hoạch định những hoạt động thời gian tới Thời gian : 8h 30, Ngày 6 tháng 5 năm 2018. Địa điểm : Nhà Từ đường chi họ Trịnh, thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Kính […]

Sự kiện

Chi họ Trịnh