Những cuốn sách quí trên giá

Tài liệu nghiên cứu, sách, gia phả của dòng họ có rất nhiều…Nhưng một thực tại cần nhìn thẳng thắn để có cách đánh giá về phần lưu trữ thì chúng ta có quá nhiều điều để nói. Đây là một điểm yếu của hoạt động dòng họ, khi cần đến vấn đề gì thì […]

Sự kiện

Chi họ Trịnh