HĐHT Thăng Long đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023

Bác Trịnh Xuân Giới – Chủ tịch Hội Đồng Họ Trịnh  Thăng Long ( Hà Nội) cho biết: HĐHT Thăng Long sẽ tiến hành đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2018 – 2023 vào ngày 16/9/2018 tại hội trường UBND phường Xuân La , Quận Tây Hồ.

Sự kiện

Chi họ Trịnh