Lễ hội nhân dịp kỷ niệm 449 năm ngày mất của Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm (1570-2019)

Ngày 5 tháng 3 năm 2019, Ban tổ chức lễ hội kỷ niệm 449 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm (1570-2019) đã họp dưới sự chủ trì của UBND Huyện Vĩnh Lộc và đã thống nhât một số nội dung chính sau đây

Sự kiện

Chi họ Trịnh