Mời dự lễ cầu siêu

HĐ Họ Trịnh Việt Nam, HĐHT tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức Lễ cầu siêu cho các bậc tiền liệt, anh hùng liệt sỹ, những người con đã ngã xuống vì thanh danh dòng tộc.

Sự kiện

Chi họ Trịnh