Lễ hội Giỗ Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm làm sao cho xứng tầm !

Những năm gần đây, Lễ hội Giỗ Thế Tổ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm được UBND tỉnh Thanh Hóa, huyện Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Hùng phối hợp với HĐHTVN, HĐHT tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể

Sự kiện

Chi họ Trịnh