Tin Hội đồng họ Trịnh Việt Nam

Để chuẩn bị cho ngày Đại lễ của dòng họ, chiều 19 tháng 2 năm 2017. Thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã có phiên họp thường kỳ. Ông Trịnh Đình Hưng, chủ tịch Hội đồng đã chủ trì phiên họp.

Sự kiện

Chi họ Trịnh