Các link liên kết

Chúa Trịnh Cương – cuộc đời và sự nghiệp

Chúa Trịnh Cương – cuộc đời và sự nghiệp

Hội thảo khoa học do Hội Sử học Hà Nội phối hợp với Hội đồng họ Trịnh Thăng Long, Hà Nội tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 281 năm (1729 - 2010) Nhân Vương Trịnh Cương băng hà