Tổ chức lễ kỷ niệm 450 năm ngày mất Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm

Do dịch COVID-19,lần này UBND huyện Vĩnh Lộc không tổ chức lễ kỷ niệm ngày mất Minh Khang Thái Vương như thông lệ. HĐHT Việt Nam, HĐHT Thanh Hóa và HĐHT Vĩnh Hùng thống nhất tổ chức lễ dâng hương tại Phủ Trịnh theo chương trình sau

Sự kiện

Chi họ Trịnh