Sự kiện đêm lửa trại kết nối bà con Họ Trịnh Tp HCM

Chiều ngày 23/5/2020 tại KDL Long Cung – Tp Vũng Tàu. Hội đồng Họ Trịnh Tp HCM tổ chức đêm lửa trại dã ngoại và giao lưu với Hội Doanh Nhân Thanh Hóa phía Nam

Sự kiện

Chi họ Trịnh