Góp ý Dự thảo Quy ước hoạt động của HĐHTVN nhiệm kỳ 2019-2024

Tháng 4/2018, Thường trực HĐHTVN đã thông qua bản ” Dự thảo Quy ước hoạt động của HĐHTVN” và đã thông báo, gửi tới HĐHT các tỉnh thành xin ý kiến góp ý của thân tộc cả nước.

Sự kiện

Chi họ Trịnh