Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh huyện Hưng Nguyên

Ngày 2/12, Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trịnh huyện Hưng Nguyên được tổ chức trọng thể tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An. Về dự và chỉ đạo Đại hội có ông Trịnh Huy Thục, Phó chủ tịch HĐ họ Trịnh Việt Nam, trưởng ban cố vấn HĐ họ Trịnh tỉnh Nghệ An. Ông Trịnh Văn Long, Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh tỉnh Nghệ An, đại diện chính quyền và MTTQ huyện và xã

Sự kiện

Chi họ Trịnh