Trịnh Tú, một tướng lĩnh trụ cột của Đinh Tiên HoàngDẹp xong các sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế. Công cuộc to lớn đó Đinh Tiên Hoàng đã nhờ đến tứ trụ của triều đình : Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Đinh Điền và Trịnh Tú. Năm 975, Trịnh Tú được Đinh Tiên Hoàng cử đi sứ nhà Tống ...

Dẹp xong các sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế. Công cuộc to lớn đó Đinh Tiên Hoàng đã nhờ đến tứ trụ của triều đình : Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Đinh Điền và Trịnh Tú. Năm 975, Trịnh Tú được Đinh Tiên Hoàng cử đi sứ nhà Tống, mở đầu công cuộc ngoại giao với nước lớn phương Bắc. các sử gia đã viết về Trịnh Tú đi sứ như sau : Các sứ giả Đại Cồ Việt bước vào ngoại giao với một tư thế tự hào chưa từng thấy. Đã hết rồi cái thời xưng Tiết độ sứ, nhận tiết việt của phương Bắc. ” Quan hệ quốc tế số 43, 1993, trang 25-26″. Năm 979, vua và thái tử Đinh Liễn bị ám sát.

Lê Hoàn thay ngôi lập triều Tiền Lê. Tứ trụ muốn giữ ngôi nhà Đinh cho ấu Chúa nhưng bị Lê Hoàn đánh thua. Đinh Điền chết tại Trận, Nguyễn Bặc bị bắt sống đem về chém tại Hoa Lư. Lưu Cơ và Trịnh Tú bị tập kích ở bãi Vàng. Hai ông và các bộ tướng chống cự quyết liệt, giết được 4 tướng của Lê Hoàn, nhưng cuối cùng, do quân của Lê Hoàn đông hơn, hai ông bị chết tai đó. Sau này người dân Hoa Lư đã xây ” Bát long tự ” sát phía đông bãi Vàng để thờ giải oan cho 8 người.
Ở Hoa Lư hiện nay còn truyền khẩu thơ ” Bát long tự sự tích ca “và nhiều bài thơ ca ngợi công lao và lòng dũng cảm của Tứ trụ.

Có câu :
Bặc, Điền, Cơ, Tú hiên ngang
Trịnh Lưu sau lại bãi vàng hy sinh
Hai người đi trước quang vinh
Hai người sau sán lung linh cõi bờ.

Hoặc :
Điền quân sự tham mưu Ngoại Giáp,
Bặc đứng đầu đền đáp nghĩa ân,
Lưu Cơ Độ Hộ sức thần,
Trịnh Tú ứng đối xa gần mến danh.

Năm 2010, để ghi nhận công lao to lớn của Trịnh Tú. Tỉnh Ninh Bình đã đặt tên một Đại lộ nằm ngang với Quốc lộ 1, mang tên Trịnh Tú, tại trung tâm thành phố Ninh Bình.

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng