Tin Hội đồng họ Trịnh thành phố Hải PhòngHội đồng họ Trịnh thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Đại hội Thời gian : Ngày Chủ nhật, mồng 6 tháng 1 năm 2019 Địa điểm : Khách sạn Công đoàn, 12 Hồ Sen, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Hội đồng họ Trịnh thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức Đại hội
Thời gian : Ngày Chủ nhật, mồng 6 tháng 1 năm 2019
Địa điểm : Khách sạn Công đoàn, 12 Hồ Sen, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
HĐHT thành phố Hải Phòng đại hội là một hoạt động quan trọng để tiến tới Đại hội Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Chúc mừng họ Trịnh Hải Phòng. Chúc Đại hội thành công.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng