Thường vụ HĐHT Việt Nam họp bàn kế hoạch triển khai công việcVào hồi 8h, ngày 09-01-2019. tại Trung tâm sự kiện KINDERA PARK, Hà Nội. Thường vụ HĐHT Việt Nam họp bàn kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới

Tiếp theo thành công Đại hội họ Trịnh toàn quốc lần thứ II nhiệm kỳ 2019 – 20125 tổ chức thành công tại Thanh Hóa, Ban thường vụ HĐHT Việt Nam tổ chức họp, ngày 09/01/2019, cuộc họp được chủ trì bởi Chủ tịch HĐHT Việt Nam – Trịnh Đình Hưng, thành phần tham dự gồm và các Phó chủ tịch, thành viên trong thường vụ, đại diện các HĐHT Hà Nội, TP-Hồ Chí Minh, Nghệ An, Hải Dương…

Nội dung cuộc họp bàn bao gồm các vấn đề như :

+ Cơ cấu các Ban chuyên trách, các tiểu ban

+ Công tác xây dựng Phủ Trịnh trong thời gian tới

+ Tổ chức ngày Giỗ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm vào tháng 2 âm lịch

+ Kế hoạch công việc chuyên môn trong năm như: Hội thảo, sự kiện ….

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng