Thông báo mời họp trực tuyếnThường trực HĐHT Việt Nam tổ chức họp trực tuyến cuối năm. Nhằm tổng kết công tác hoạt động họ năm 2023 và đề ra phương hướng hoạt động trong nắm tới. Dự kiến thời gian 9h ngày 13/01/2024

Thông báo mời họp

There are no comments yet

Tin khác đã đăng