THÁI PHI NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆMBan biên tập giới thiệu một số thông tin về Thái Phi Nguyễn Thị Ngọc Diệm, như một nén nhang nhân ngày giỗ của Thái Phi: 28-7. Minh Vương Trịnh Doanh có 3 bà vợ:

Ban biên tập giới thiệu một số thông tin về Thái Phi Nguyễn Thị Ngọc Diệm, như một nén nhang nhân ngày giỗ của Thái Phi: 28-7. Minh Vương Trịnh Doanh có 3 bà vợ:

– Chính phi: Nguyễn Thị Ngọc Bản
– Thái Phi : Nguyễn Thị Ngọc Diệm
– Nguyễn Thị Ngọc Vinh ( Bà Chúa Đỏ ).

Bà là người đức độ, có tài nên thường được Chúa Trịnh Doanh và chúa Trịnh Sâm hỏi về các công việc triều chính. Những khi chúa có bận việc kinh lý, Thái phi đều được ủy quyền các công việc trong cung. Điều nổi bật là Thái phi đã đúc kết “ Ngũ Qui” để làm phương châm xây dựng đất nước.

 Nội dung “ Ngũ qui” :

1. Qui nông tắc ổn ; tức chăm lo việc nhà nông thì đất nước ổn định.
2. Qui công tắc phú; tức chăm lo công nghệ thì đất nước giàu có.
3. Qui thương tắc hoạt; tức chăm lo việc thương mại đất nước sẽ sầm uất, xã hội linh hoạt trong giao thương.
4. Qui trí tắc hưng; tức cần chăm lo, tạo nhiều điều kiện cho trí thức phát triển, đất nước sẽ hưng thịnh.
5. Qui pháp tắc bình; tức cần chăm lo xây dựng một luật pháp nghiêm minh, đất nước sẽ bình yên.

Tư tưởng Ngũ qui của Thái phi rất gần với tư tưởng Tứ Bất của Lê Quí Đôn, người cùng thời với Thái Phi là : Phi nông bất ổn; Phi công bất phú; Phi thương bất hoạt và Phi trí bất thành. Những tư tưởng ấy tưởng đến nay vẫn còn nhiều điều cho chúng ta những gợi ý và suy ngẫm.

 Lăng mộ và Miếu thờ Thái phi được xây cất ở dưới chân núi Đa Bút, cách phủ Trịnh khoảng 2km về phía đông. Do các biến cố khốc liệt khi nhà Trịnh mất sau những năm 1784…. Di tích Đa Bút bị tàn phá nặng nề. Toàn bộ khu Miếu bị san phẳng, chỉ còn lại hai hàng tượng đá các vệ sỹ, phỗng và một cây cổ thụ với bộ rễ chằng chịt ôm lấy một am nhỏ rất cổ kính. Bên canh Miếu là một khu với hàng rồng đá mà phải tinh mắt mới trông thấy, dưới các loại cây hoang dại. Gần đây ngôi mộ của bà bị bọn đạo tặc khai quật tan hoang, dù đã đựợc cơ quan quản lý và bà con thân tộc can thiệp nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới.

 Về quần thể các Di tích của nhà Trịnh trong các thế kỷ: 16, 17, 18 ở Vĩnh Lộc, thì Di tích thờ bà Thái phi Nguyễn Thị Ngọc Diệm rất cần các cơ quan quản lý Văn Hóa và dòng họ một sự đánh giá đúng mức, để có kế hoạch qui hoạch, bảo tồn và tôn tạo. Công lao và tài năng của bà xứng đáng được tôn vinh./

Tuấn Anh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng