Ra mắt Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà GiangNgày 14 tháng 5 năm 2018. Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Giang đã được thành lập. Sau nhiều thời gian chuẩn bị cho việc ra mắt như thông tin, thông báo, chuẩn bị tài liệu tổng hợp tình hình dòng họ tại địa phương và điều chỉnh bản Qui ước tổ chức hoạt động...

Dòng họ Trịnh Hà Giang đã được HĐHT VN trực tiếp trao đổi, chỉ đạo để tổ chức ngày Thành lập thật ý nghĩa và đầy đủ những nội dung cơ bản của ngày ra mắt.

Buổi lễ thành lập của HĐHT Hà Giang đã có đại biểu của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam, Tổng BT trang tin điện tử họ Trịnh VN, HĐHT thành phố Hải Phòng, Tuyên Quang, Nữ Trịnh Việt Nam và có lẵng hoa gửi tới chúc mừng.

Hà Giang là tỉnh có số người họ Trịnh sinh sống không nhiều nhưng rất tâm huyết muốn có một tổ chức dòng họ để kết nối với họ Trịnh cả nước, từ đó sẽ lan tỏa tiếp tới những nơi chưa biết hoặc biết mà chưa rõ ý nghĩa, mục đích của Tổ chức dòng họ.

Buổi thành lập đã được diễn ra trang trọng với tấm lòng luôn tự hào công lao hiển hách của Tổ tiên, mong được kết nối chặt chẽ với họ Trịnh cả nước và mong được đóng góp với các hoạt động chung của dòng họ.

Hội đồng họ Trịnh tỉnh Hà Giang có 8 thành viên..
– Ông Trịnh Sơn được bầu là Chủ tịch Hội đồng.
– Phó chủ tịch là các ông : Trịnh Đức Sỹ, Trịnh Thăng.
– Ô Trịnh Thành Công là Thư ký HĐ.

Họ Trịnh tỉnh Hà giang đã chính thức có một tổ chức của dòng họ và hòa chung với các hoạt động họ Trịnh cả nước. Chúc mừng họ Trịnh Hà Giang nhân ngày Thành lập.

Ô Trịnh Sơn, Chủ tịch HĐHT tỉnh Hà Giang đọc bản Qui ước tổ chức và hoạt động của họ Trịnh Hà Giang

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Các nữ đại biểu trong ngày Thành lập

Hội đồng họ Trịnh Hà Giang ra mắt, các đại biểu chụp ảnh chung kỉ niệm

Ô Trịnh Tuấn Dũng, UV HĐHT VN, TBT báo điện tử họ Trịnh VN tặng sách cho HĐHT tỉnh HG

There are no comments yet

Tin khác đã đăng