Hội đồng họ Trịnh Tây Nam Hà nội họp phiên đầu nămNgày 20/03/2010, Hội đồng họ Trịnh Tây Nam Hà Nội đã họp phiên đầu năm tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Về dự có gần 30 vị trong hội đồng. Phiên họp đã đánh giá công việc trong năm qua, hội đồng đã làm được nhiều việc quan trọng, đóng góp cho Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và trong địa bàn

Ngày 20/03/2010, Hội đồng họ Trịnh Tây Nam Hà Nội đã họp phiên đầu năm tại quận Hà Đông, TP Hà Nội. Về dự có gần 30 vị trong hội đồng. Phiên họp đã đánh giá công việc trong năm qua, hội đồng đã làm được nhiều việc quan trọng, đóng góp cho Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và trong địa bàn. Sự đồng thuận, đoàn kết của các chi họ đã tạo nên thành công trong các công việc như: Tôn tạo nhiều hạng mục của di tích Đền Lê, thờ Thái Vương Trịnh Kiểm ở Lại Thượng, Thạch Thất hoặc tổ chức thành công Lễ Vu Lan tại Đền Lê. Tạo tiền đề cho việc lập các dự án đầu tư tôn tạo Phủ Chúa , Lăng Chúa Trịnh Tùng ở Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Các chi họ đã có nề nếp hoạt động tốt trong các lĩnh vực : Tôn tạo, xây dựng nhà thờ chi họ, viết gia phả chi họ; lập quĩ khuyến học và mừng thọ các bậc cao niên, giúp nhau vượt khó, vượt nghèo…xây dựng mộ chí chắc chắn. Các chi họ có nhiều việc làm tốt như : Tốt Động, Hoàng Văn Thụ, Quảng Bị ( Chương Mỹ ; Đa Sỹ, Yên Nghĩa; Đanh Xuyên, Dư Xá Thượng; Dân Hòa; Tam Thuấn. Đặc biệt chi họ Đa Sỹ đang chuẩn bị nâng cấp nhà thờ họ, vật liệu bằng gỗ quí với giá trị gần 1 tỷ đồng; nhà thờ chi họ Dân Hòa, Thanh Oai đã xây dựng xong. Một số chi họ mới đã tìm về sinh hoạt như Tả Thanh Oai, Hữu Hòa, Tam Thuấn…

Thời gian tới có nhiều việc phải triển khai như tổ chức cho các chi họ về quê tổ dự ngày Đại giỗ 18/2 tại Phủ Chúa. Phối hợp với chính quyền xã Lại Thượng tổ chức Lễ Hội tại Đền Lê ngày 18/2. Ngày giỗ Thái Phi Dương Thị Ngọc Hoan, bà Phi của Chúa Trịnh Sâm tại Yên Nghĩa ngày 16/2…

Việc hợp nhất với Hội đồng họ Trịnh Thăng Long Hà Nội, các đại biểu đều thống nhất là nên để như hiện nay, khi thích hợp sẽ hợp nhất theo chỉ đạo của HĐHT Việt Nam. Trong cuộc họp, nhiều đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến, cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, giúp nhau, khuyến tài, khuyến học, làm giàu…

Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng