Hội đồng họ Trịnh phía Nam- Nghị quyết hoạt động Q2/2017Ngày 29 tháng 3/2017, Thường trực Hội đồng họ Trịnh phía Nam đã họp tại Tp Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Duy minh – Chủ tịch HĐ họ Trịnh phía Nam đã báo cáo các hoạt động của Hội đồng quý 1/2017, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự kiện Lễ hội kỷ niệm 447 năm ngày giỗ Minh Khang Thái Vương Trịnh Kiểm.

Đoàn đại diện Hội đồng họ Trịnh phía Nam và HĐ họ Trịnh các tỉnh đã tham gia các sự kiện từ chiều ngày 17/2 AL và Lễ hội 18/2 AL tại UBND xã Vĩnh Hùng và tại Phủ Trịnh. Lễ hội năm nay do UBND huyện Vĩnh Lộc , tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức phối hợp với HĐ họ Trịnh Việt Nam và HĐ họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa. Hội đồng Trẻ họ Trịnh Việt Nam đã tích cực tham gia, hỗ trợ , góp phần tổ chức các sự kiện và Lễ hội thêm phần chu đáo, thành công.

Đặc biệt, Dự án tôn tạo Phủ Trịnh đã được Nhà nước và UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt , sẽ bắt đầu khởi công ngay sau Lễ hội đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Việt Nam, của nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng như của thân tộc Trịnh từ mọi miền đất nước và bà con kiều bào ở nước ngoài. Nhân dịp này, doanh nhân Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch tập đoàn FLC đã đăng ký ủng hộ về vật chất tôn tạo Phủ Trịnh.

Ngày 19/2 AL đã diễn ra sự kiện “ Trịnh Gia Hội tụ” do Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và doanh nhân Trịnh Văn Quyết tổ chức tại khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn.. Trong cuộc Hội tụ, các doanh nhân và đại diện Hội đồng họ Trịnh các địa phương đã nhất trí thành lập một doanh nghiệp cổ phần nằm trong Tập đoàn FLC do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch, hoạt động trên cơ sở Luật doanh nghiệp và có sự hỗ trợ hoạt động của dòng họ từ lợi nhuận, trên tinh thần tự nguyện của các cổ đông.

Sau khi thảo luận, Thường trực Hội đồng họ Trịnh phía Nam thống nhất kế hoạch hoạt động Quý 2/2017 với một số trọng tâm sau đây:

1. Thành lập Hội đồng Trẻ họ Trịnh phía Nam do ông Trịnh Văn Lấn làm Chủ tịch. Hội đồng Trẻ họ Trịnh phía Nam sẽ huy động lực lượng thân tộc trẻ tham gia tích cực, làm nòng cốt cho các hoạt động của họ Trịnh trên địa bàn các tỉnh phía Nam. Hội đồng Trẻ họ Trịnh phía Nam sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân sự và ra mắt, hoạt động trong tháng 4/2017.

2. Phối hợp với Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và doanh nhân Trịnh Văn Quyết tổ chức sự kiện “ Trịnh Gia hội tụ” vào ngày 20/4/2017 tại khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn.

3. Tiếp tục chọn địa điểm xây dựng Nhà thờ họ Trịnh Phía Nam

4. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động của Hội đồng họ Trịnh phía Nam và các tỉnh theo kế hoạch năm 2017 và chuẩn bị Đại hội và tổ chức gặp mặt HĐ họ Trịnh phía Nam trong năm 2017.

5. Bổ sung nhân sự cho Ban biên tập Trang thông tin www.hotrinhphianam.com : Anh Thái ( Trịnh ) Trang Huy Đức số điện thoại 0938884533; email : thai.huyduc@gmail.com

Chủ tịch HĐ họ Trịnh phía Nam

Trịnh Duy Minh

There are no comments yet

Tin khác đã đăng