Họ Trịnh Thái BìnhNhánh họ Trịnh xã Trà Giang huyện Kiến Xương - Thái Bình. Đây là nhánh họ đã cư trú và phát triển ở Trà Giang 16 đời với 226 năm, vốn có nguồn gốc từ Sóc Sơn - Thanh Hóa chuyển đến khai khẩn đất ven biển sinh sống. Gia phả của nhánh họ viết bằng chữ Hán vào năm 1885. Đến năm 1970 có viết bổ sung và đến năm 2000 soạn lại thành quyển "Trịnh tộc xã Trà Giang" 182 trang. Hiện nhánh họ có 3 chi nhánh, 20 dài (dưới chi nhánh).

Thái Bình là địa danh có con cháu họ Trịnh chuyển đến lập nghiệp sinh sống vào đợt lan tỏa thứ hai, chủ yếu ở một số nơi:

Nhánh họ Trịnh xã Trà Giang huyện Kiến Xương – Thái Bình. Đây là nhánh họ đã cư trú và phát triển ở Trà Giang 16 đời với 226 năm, vốn có nguồn gốc từ Sóc Sơn – Thanh Hóa chuyển đến khai khẩn đất ven biển sinh sống. Gia phả của nhánh họ viết bằng chữ Hán vào năm 1885. Đến năm 1970 có viết bổ sung và đến năm 2000 soạn lại thành quyển “Trịnh tộc xã Trà Giang” 182 trang. Hiện nhánh họ có 3 chi nhánh, 20 dài (dưới chi nhánh).

Cụ tổ nhánh họ là Trịnh Phùng. Hậu duệ cụ Trịnh Phùng sống ở Trà Giang là chủ yếu, một bộ phận chuyển đến nhiều địa danh khác trong tỉnh, nhưng gia phả không ghi thế hệ rõ ràng như:

Xã An Ninh huyện Quỳnh Phụ, nay là thôn Lưu Xá xã An Ninh huyện Phù Dực – Thái Bình.

Làng Kinh Sơn, Nguyệt Giáo, nay là làng Bột xã Quảng Bình huyện Kiến Xương, con cháu đông đúc. Hiện có ông Trịnh Công Thi.

Làng Châu Đỉnh, nay là xã Nam Hồng huyện Tiền Hải. Hiện có ông Trịnh Quốc Lãi và đông đúc con cháu.

Xã Chuyền Định – Châu Định trấn Sơn Nam cũng thuộc xã Trà Giang. Hiện có ông Trịnh Công Khang.

Cụ Trịnh Phùng là tổ nhánh họ còn có tên là Chính Đạo, thuộc hậu duệ Trịnh Cối. Gia phả nhánh họ ghi chép 16 đời:

Đời 1 : Trịnh Phùng (Chính Đạo) theo mẹ về định cư ở Trà Giang.
Đời 2 : Cụ Ngộ Tiên
Đời 3 : Cụ Đoan Nghiêm
Đời 4 : Trịnh Phúc Hoằng
Đời 5 : Trịnh Phúc Thông
Đời 6 : Trịnh Phúc Lộc
Đời 7 : Trịnh Xuân
Đời 8 : Trịnh Vực
Đời 9 : Trịnh Bảo
Đời 10: Trịnh Thiện
Đời 11: Trịnh Thế Đặng
Đời 12: Trịnh Phác
Đời 13: Trịnh Quảng
Đời 14: Trịnh Công Khương
Đời 15: Trịnh Công Doanh
Đời 16: Trịnh Minh Công

(Nguồn tư liệu từ ông Trịnh Công Khương và Trịnh Như Triết thuộc nhánh họ)
Nhánh họ Trịnh làng Cổ Tuyết xã An Vinh. Theo cụ Trịnh Xuân Nham, nhánh họ không có ghi chép gia phả, nhưng con cháu đông đúc.

Nhánh họ Trịnh làng Bách Tính xã Bách Thuận huyện Vũ Thư – Thái Bình. Cụ Tổ nhánh họ là Trịnh An Đạo, tước Trúc Xuyên hầu cương dũng tướng quân thời vua Lê Chiêu Tông, niên hiệu Quang Thiệu (1516-1522). Khi đó làng Bách Tính thuộc Thiên Trường tỉnh Nam Định. Về sau do sông lở phía Nam Định, bồi sang đất Thái Bình, nên hiện nay Bách Tính thuộc Thái Bình. Con cháu phát triển đông đúc, chủ yếu sinh sống ở Bách Tính, một bộ phận chuyển sang các làng lân cận thuộc xã Bách Thuận huyện Vũ thư. Đến đời thứ 14, có một bộ phận chuyển sang định cư ở Mỹ, hàng năm vẫn cử người về thăm quê ở Thanh Hóa và Thái Bình (nguồn tư liệu của cụ Trịnh Văn thành thuộc nhánh họ Bách Tính, hiện gia phả nhánh họ bị thất lạc).

Nhánh họ Trịnh thôn Bảo Châu xã Đông La huyện Đông Quan – Thái Bình là hậu duệ Trịnh Toàn.

Nhánh họ Trịnh Bá làng Vô Ngại, xã Tam Quang, huyện vũ Thư. Cụ Tổ nhánh họ là Trịnh Kỷ (thế kỷ 16). Đến nay nhánh họ đã có 13 đời. Hiện có ông Trịnh Đông A và con cháu.

Đời 1 : Trịnh Kỷ
Đời 2 : Trịnh Bá Nghi
Đời 3 : Trịnh Bá Trúc
Đời 4 : Trịnh Bá Hoạt
Đời 5 : Trịnh Bá Lộc
Đời 6 : Trịnh Bá ốc
Đời 7 : Trịnh Bá Kiền
Đời 8 : Trịnh Bá Trụ
Đời 9 : Trịnh Bá Quang
Đời 10 : Trịnh Bá Viêm
Đời 11 : Trịnh Tam Tỉnh
Đời 12 : Trịnh Đông A

One comment

Tin khác đã đăng