Họ Trịnh Tây Nam Hà Nội họp tổng kết năm 2008Ngày 21 tháng 2 năm 2009, Tại TP Hà Đông, họ Trịnh Tây Nam Hà Nội đã họp tổng kết năm 2008 và chuẩn bị cho các công việc cần thiết trong tháng 2 và thời gian tới. Đã có 35 đại biểu đại diện cho các chi họ về dự.

Ngày 21 tháng 2 năm 2009, Tại TP Hà Đông, họ Trịnh Tây Nam Hà Nội đã họp tổng kết năm 2008 và chuẩn bị cho các công việc cần thiết trong tháng 2 và thời gian tới. Đã có 35 đại biểu đại diện cho các chi họ về dự.

Trong năm 2008, họ Trịnh Tây Nam Hà Nội đã tham gia tích cực các hoạt động của địa bàn và của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam như: Hội thảo tại Quốc tử giám về sự nhiệp Chúa Trịnh Tùng, tại Thanh Hoá về Chúa Trịnh Sâm, Thành lập hội đồng họ Trịnh tỉnh Thái Bình, các hoạt động đầu năm của các tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thanh Hoá, Thái Bình…

Các chi họ có nhiều nội dung hoạt động phong phú như lập được quĩ khuyến học, mừng thọ, giúp nhau làm kinh tế, viết gia phả, học nghề…Như Quảng Bị, Cự Đà, Trạch Mĩ Lộc..
Đặc biệt ở Lại Thượng, Thạch Thất có di tích Đền Lê, thờ Thái Vương Trịnh Kiểm, di tích Lịch sử – Văn hoá đã được xếp hạng, năm qua đã có nhiều chi họ về thăm viếng, thắp hương và công đức xây dựng, tu bổ ngôi đền.

Số tiền công đức của riêng các chi họ Trịnh được gần 50 triệu đồng, di tích đang tích cực chuẩn bị cho ngày giỗ 18-2 Âm lịch tới. Đây là ngôi đền cực kỳ thiêng, địa danh là căn cứ quan trọng, liên quan nhiều đến các trận thắng thời kỳ Thái Vương Trịnh Kiểm và Triết Vương Trịnh Tùng.

Hội đồng cũng đã mời các chi họ khu vực tham gia sinh hoạt như : Định Công, Triều Khúc, Yên Sở, Từ Liêm…

Hội đồng kiện toàn tổ chức với 26 uỷ viên. Ông Trịnh Lâu là Chủ tịch, Ô Trịnh Nứa là phó chủ tịch, Ô Trịnh Tuấn Dũng là Thư ký.

Trịnh Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng