Họ Trịnh Nghệ AnTỉnh Nghệ An là địa danh có con cháu họ Trịnh đến sinh sống vào thế kỷ 17-18, phần lớn thuộc chi họ chúa.

Tỉnh Nghệ An là địa danh có con cháu họ Trịnh đến sinh sống vào thế kỷ 17-18, phần lớn thuộc chi họ chúa.

Nhánh họ Trịnh xóm 7 thôn Thượng, Định Công, huyện Yên Thành. Nhánh họ Trịnh Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.
Nhánh họ Trịnh Thanh Tài, Thanh Lộc, Thanh Chương Nghệ An, nhánh họ có quan hệ gần với nhánh họ Trịnh Thanh Lương, Thọ Lộc, Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ Tổ nhánh họ là Trịnh Liên – con Trịnh Bồng.

Nhánh họ Trịnh thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Nhánh họ Trịnh Đăng xã Hưng Liệt, Hưng Nguyên, Nghệ An. Thủy tổ nhánh họ là cụ Trịnh Quyền đến định cư ở Hưng Nguyên từ năm 1786, chia ra 5 chi nhánh phát triển. Hiện có ông Trịnh Đăng Thiện là Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Nghệ An.

Nhánh họ Trịnh làng Hoa Duệ, Khổng Tào, Nghệ An là hậu duệ Trịnh Phúc Hải từ Thanh Hóa chuyển đến định cư vào thế kỷ 16.

Nhánh họ Trịnh Lãng Khê, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

One comment

  • Bài này có một số chi tiết hình như ko đúng, trong hậu duệ của chúa Trịnh Bồng ko có ai tên Trịnh Liên

Tin khác đã đăng