Họ Trịnh Hà NamHà Nam là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, có con cháu họ Trịnh chuyển đến làm ăn sinh sống phần lớn vào thời Lê Trịnh thế kỷ 17-18

Hà Nam là tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ, có con cháu họ Trịnh chuyển đến làm ăn sinh sống phần lớn vào thời Lê Trịnh thế kỷ 17-18.

Nhánh họ Trịnh thôn Tía Cát xã An Nội, huyện Bình Lục – Hà Nam, Cụ tổ nhánh họ là Trịnh Khán – em chúa Trịnh Sâm, đến định cư ở Tía Cát từ 1782. Gia phả nhánh họ đã ghi chép được 9 đời kể từ ông tổ nhánh họ Trịnh Khán. Hiện nay con cháu đông đúc, làm ăn thịnh vượng. Tuy nhiên, tư liệu cụ thể nhánh họ Trịnh thôn Tía Cát là cụ Trịnh Tuấn Thọ vốn ở Tía Cát, nhưng đã chuyển về định cư ở Hải Phòng cung cấp. Cuốn gia phả của nhánh họ có tên là “Lời truyền gia tiên họ Trịnh”. Theo gia phả, nhánh họ Tía Cát đã có 8 đời, kể từ cụ tổ nhánh họ Trịnh Khán:

Đời 1 : Trịnh Khán – sinh được 3 con trai:
Cụ Đề Cả
Trịnh Văn Học
Trịnh Tuấn Thàn
Đời 2 : Trịnh Văn Học – sinh được 2 con trai:
Trịnh Ngọc Quýnh
Trịnh Bá Nhuận
Đời 3 : Trịnh Ngọc Quýnh – sinh được 5 con trai:
Trịnh Ngũ Cư
Trịnh Văn Khai
Trinh Văn Phạ
Trịnh Văn Húc
Trịnh Văn Veo
Đời 3 : Trịnh Bá Nhuận – sinh 1 con trai:
Trịnh Ngũ Tín
Đời 4 : Trịnh Ngũ Tín – sinh 3 con trai
Trịnh Đình Thái
Trịnh Đình Giác
Trịnh Đình Giáp
Trịnh Đình Giác sinh 1 con trai
Trịnh Đình Chước
Đời 6 : Trịnh Đình Giáp sinh 2 con trai:
Trịnh Văn Thông
Trịnh Tuấn Thọ (chuyển đi Hải Phòng)
Đời 7 : Trịnh Tuấn Thọ sinh 1 con trai
Trịnh Anh Tuấn
Đời 8 : Trịnh Anh Tuấn

Đến nay nhánh họ đã có đến đời thứ 8.

Nhánh họ Trịnh thôn Thạch Tổ (Lạc Đuổi), xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Do gia phả bị thất lạc nên chỉ nhớ được Cụ Tổ nhánh họ đi sứ nhà Thanh, được triều đình nhà Thanh biếu nhiều kỷ vật, nay vẫn còn lưu giữ tại nhà thờ họ cùng với kiệu của Trịnh Tùng. Nhà thờ nhánh họ Thạch Tổ được xây dựng từ rất sớm, con cháu trông nom hương khói chu đáo. Đây là nhánh họ thuộc hậu duệ Trịnh Khắc Phục. Hiện có ông Trịnh Tiến Dũng và con cháu đông đúc.

Nhánh họ Trịnh thôn Trần Đồng xã Đinh Xá huyện Bình Lục – Hà Nam. Nhánh họ không có gia phả ghi chép. Hiện có ông Trịnh Văn Trinh và con cháu.

Nhánh họ Trịnh thôn Nguyễn xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm, hiện có ông Trịnh Văn Dốc và con cháu.

Nhánh họ Trịnh làng Nhô (Lạc Nhuế) xã Đồng Hóa, huyện Kim Bảng. Nhánh họ có nhà thờ và tượng Minh Khang Thái vương Trịnh Kiểm. Con cháu đông đúc, việc họ có nề nếp. Hiện có ông Trịnh Văn Toàn.

Nhánh họ Trịnh xã Bồ Đề huyện Bình Lục, nhà thờ nhánh họ xây dựng cách đây 200 năm. Con cháu đông đúc, làm ăn thịnh vượng.

Nhánh họ Trịnh Thanh Lưu huyện Thanh Liêm. Đây là nhánh họ có phong trào học tập tốt, con cháu đông đúc, làm ăn thịnh vượng. Hiện có ông Trịnh Xuân Duyên là Chủ tịch hội khuyến học của huyện.

Nhánh họ Trịnh Thanh Thi Sơn huyện Kim Bảng, đã xây dựng được nhà thờ, con cháu tập trung làm giỗ tổ nhánh họ vào ngày 27 tháng 2 và ngày 14 tháng 6 hàng năm, sinh hoạt họ có nề nếp. Có quỹ khuyến học để hỗ trợ và khen thưởng con cháu nên phong trào học tập tốt, nhiều học sinh đạt giỏi cấp Tỉnh và thi đỗ vào đại học.

Hà Nam là tỉnh có nhiều địa danh có con cháu họ Trịnh sinh sống, phần lớn thuộc chi họ chúa chạy nạn về định cư, gia phả bị thất lạc như:

Nhánh họ Trịnh ở Thi Sơn huyện Kim Bảng
Nhánh họ Trịnh ở Bút Trại huyện Kim Bảng
Nhánh họ Trịnh ở thôn Thượng huyện Duy Tiên
Nhánh họ Trịnh ở Liêm Chung huyện Thanh Liêm
Nhánh họ Trịnh ở Liên Túc huyện Thanh Liêm
Nhánh họ Trịnh ở Liên Thuận huyện Thanh Liêm
Nhánh họ Trịnh ở thị trấn Đồng Văn
Nhánh họ Trịnh ở Lý Nhân…

One comment

  • Nhánh họ Trịnh thôn Nguyễn xã Thanh Hưng huyện Thanh Liêm, hiện có ông Trịnh Văn Dốc và con cháu. Thông tin này cần chỉnh sửa chút là xã Thanh Hương chứ không phải xã Thanh Hưng.  

Tin khác đã đăng