Doanh nhân họ Trịnh phía Nam tham gia Công ty Trịnh gia Việt Nam và những người bạnChiều ngày 15/10/2017, các doanh nhân họ Trịnh phía Nam họp mặt tại Tp Hồ Chí Minh triển khai việc tham gia Công ty CP Trịnh gia Việt Nam và những người bạn.

Tại cuộc họp, ông Trịnh Duy Minh – Chủ tịch Hội đồng họ Trịnh phía Nam , UV HĐQT Công ty và ông Trịnh Văn Lấn – Chủ tịch HĐ họ Trịnh Trẻ phía Nam , UV HĐQT Công ty thông báo kết quả Họp mặt các cổ đông lần thứ nhất của Công ty CP Trịnh gia Việt Nam và những người bạn ngày 30/9/2017 tại Khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tại cuộc Họp mặt có trên 400 đại diện cổ đông tham gia và vốn góp ban đầu được trên 60 tỉ VN đồng. Hội nghị đã thống nhất kế hoạch tham gia triển khai các dự án lớn của Tập đoàn FLC, cơ chế hoạt động và điều hành Công ty CP Trịnh gia Việt Nam và những người bạn.

Ông Trịnh Duy Minh , ông Trịnh Văn Lấn và các doanh nhân họ Trịnh phía Nam đã trao đổi, thảo luận, hưởng ứng tích cực tham gia góp vốn cũng như tham gia vào các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty CP Trịnh gia Việt Nam và những người bạn. Các doanh nhân sẽ tập hợp hồ sơ năng lực và các nguồn lực tài chính, thiết bị, nhân lực của doanh nghiệp của mình , phối hợp chặt chẽ, điều hành chuyên nghiệp để phát triển Công ty, thực hiện công việc một cách hiệu quả , đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ của các dự án.

Cuộc gặp mặt , giao lưu thể hiện được tinh thần đoàn kết thân tộc, tích cực tham gia bằng hành động thực tiễn, hứa hẹn triển vọng phát triển mới của Trịnh tộc Việt Nam.

Bài và ảnh : Trịnh Thường Dân

One comment

Tin khác đã đăng