Chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng lâm thời tỉnh Hưng Yên giữa nhiệm kỳ 2019 – 2021Chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các ủy viên hội đồng họ Trịnh tỉnh Hưng Yên giữa nhiệm kỳ 2019 - 2021

QD chuan y HDLT Hung Yen

There are no comments yet

Tin khác đã đăng