Chân dung các chúa Trịnh – MINH KHANG THÁI VƯƠNG TRỊNH KIỂMĐức Thái Vương sinh ngày 24 tháng 8 năm Quý Hợi, niên hiệu Cảnh Thống thứ 6 đời vua Lê Hiến Tông ( 1503) , tại quê mẹ ở làng Hổ Thôn, huyện Yên Định,trấnThanhHoa.Tươngtruyền, khi Ngài sinh ra, có khuôn mặt vuông, tai to, hào quang rực sáng đầy nhà.

Ba bốn tuổi đã thông minh dĩnh ngộ lạ thường, khác hẳn những đứa trẻ khác. Ngài có tên húy là Phiến sau đổi là Kiểm. Tổ tiên của Ngài quê ở hương Sáo Sơn ( còn gọi là sách Sáo Sơn hoặc Sóc Sơn ), huyện Vĩnh Phúc, phủ Thiệu Thiên, xứ Thanh Hoa. Cụ tổ bốn đời là cụ Trịnh Kỷ, định cư ở Sáo Sơn, là người nhân từ, đức độ…

Chân dung các chúa Trịnh - Minh Khang TV Trịnh Kiểm

 

Tải tài liệu

There are no comments yet

Tin khác đã đăng