Cần nối gia phả thất lạc ở Tiền Hải, Thái BìnhChi nhánh họ Trịnh thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình xin cung cấp một số thông tin, hy vọng tìm và nối mạng gia tộc bị gián đoạn khoảng 100 năm nay.

Chi nhánh họ Trịnh thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình xin cung cấp một số thông tin, hy vọng tìm và nối mạng gia tộc bị gián đoạn khoảng 100 năm nay.

Theo các tài liệu, thông tin ở nhà thờ họ thì cụ tổ của chi họ là cụ đồ Nho và có thể là cụ huyện Nho. Theo suy luận, tên ” Nho” có thể là cụ dạy học mà có, sau cụ có làm quan rồi về Hà Nội và mất ở Hà Nội.

Năm 1941, Trong họ có cụ Trịnh Thanh Liêm cùng bố lên thăm cành của chi họ tại Hà Nội, vì cụ Liêm khi ấy mới 13 tuổi nên chỉ nhớ và nói lại với người nhà là cành của mình ở dốc Hàng Gà, gần trường Thủy Dục???.Đia danh khi ấy! Các cụ khi tìm nhau có các cụ : Cụ cả Tuyên, cụ hai Hán, cụ ba Rị, ông giáo Ru, bà Trịnh Thị Thuận cùng đi. Do không biết có ai làm và giữ Gia phả nên không chắp nối được đầy đủ.

Khi cụ Nho đến sinh sống Thái Bình, đia danh có tên : tổng Hà Cát, trấn Sơn Nam, quãng thời gian 1850? Dòng chảy sông Hồng thay đổi, Tổng Hà Cát xưa và nay là xã Nam Hà, Tiền Hải, Thái Bình.

Về các đời có thể cơ bản như sau : Cụ Nho> Cụ Quyền> cụ Dần> cụ Long> cụ Khánh> ông Định> bác Lộ…

Ở Thái Nguyên cũng có một cành mang tiên đầu là Trịnh Chu… Trịnh Chu Quỳnh> Trịnh Chu Giao> Trịnh Chu Du> Trịnh Chu Dương.
Hiện nay 2 cành ở quê( Hướng Tân và Thái Nguyên vẫn quan hệ mật thiết với nhau.
Ngôi nhà thờ ở Hướng Tân có 3 gian ( trùng tu năm 2005) các câu đối và đại tự còn nguyên. Bức Đại Tự có ghi: SÁO SƠN TRỊNH TỘC ĐƯỜNG.
Rất mong được nối gia phả với những thông tin còn lại không nhiều như trên.

Mọi liên lạc tới : Ông Trịnh Xuân Độ, thôn Hướng Tân, xã Nam Hà, Tiền Hải, TB ; điện thoại: 0366.567.215; hoặc di động: 01213.270.010;
Mail: Vutt@olympuspacific.com ( của cháu Trịnh Tuấn Vũ, con ông Độ)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng