TIN HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH VIỆT NAMViệc hai ông được Quyết định làm Phó chủ tịch HĐHT Việt Nam đã tăng cường thêm năng lực lãnh đạo của Hội đồng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng đang được triển khai.

Ngày 13 tháng 6 năm 2016, Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã có Quyết định bổ nhiệm 2 ông :
– Trịnh Quốc Toản
– Trịnh Hòa Bình
Là Phó chủ tịch Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Ông Trịnh Quốc Toản quê Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình. Hiện ông là PGS, quyền chủ nhiệm khoa Luật Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.  Điện thoại : 0945.597.755 ; Email: Quoctoan@vnu.edu.vn.

Ông Trịnh Hòa Bình, quê Bồng Thượng, Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Ông Bình là Tiến sỹ ngành xã hội học; Điện thoại ông Bình : 0913.003.653

Việc hai ông được Quyết định làm Phó chủ tịch HĐHT Việt Nam đã tăng cường thêm năng lực lãnh đạo của Hội đồng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng đang được triển khai.

IMG_4938

IMG_4940

One comment

  • Người họ Trịnh trung với nước, kính lễ với tổ tiên, yêu quê hương và đồng bào, sống trung thực, kiên cường sáng tạo. Nhìn xa trông rộng. Ở bất kỳ chỗ nào cũng ngửng cao đầu.

Tin khác đã đăng