Họ Trịnh Việt NamHọ Trịnh Việt Nam đã xuất hiện rất sớm, từ thời các vua Hùng dựng nước , có lịch sử hình thành và phát triển, nguồn gốc tổ tiên, trong đó con người gắn với địa danh cụ thể

Họ Trịnh Việt Nam có nguồn gốc lịch sử lâu đời bao gồm con người, địa danh cư trú và những hoạt động đời sống xã hội của người họ Trịnh; Theo thời gian, tuy con cháu họ Trịnh cũng có những diễn biến lớn lao, đã di cư đến nhiều địa danh trong nước và nhiều nước trên thế giới. Nhưng vùng châu thổ sông Mã, sông chu mà tâm điểm là Sóc Sơn – Biện thượng được coi là quê gốc của họ Trịnh. Những địa danh như Chạ kẻ Nưa, Kẻ Lao, Hổ Bái, Thủy Chú… được xem như nơi phát tích của dòng họ, cũng như những địa danh hiện tại con cháu họ Trịnh đang sinh sống; Trên thực tế chỉ là một phần nêu được của vùng địa lý nhân văn họ Trịnh trong quá trình phát triển của dòng họ. Nhưng dù ở đâu, hoặc đã biết, đã nêu, hoặc chưa biết chưa nêu được.

Con cháu họ Trịnh vẫn luôn hương về quê cha đất tổ – vùng Đông Bắc Thanh Hóa, một vùng đã từng là trung tâm của các sự kiện chính trị xã hội phong kiến Việt Nam, của thời kỳ lịch sử rất đặc trưng với 2,5 thế kỷ tồn tại có nhiều khó khăn, nhưng lại phát triển đột biến trên nhiều lĩnh vực của nước Đại Việt về địa lý, về chính trị ngoại giao, về kinh tế xã hội, quân sự… cũng là thời kỳ có nhiều đóng góp vào sự hình thành và phát triển của Thăng Long Hà Nội mà chứng tích lịch sử không thể phai mờ.

Từ thực tế nguồn gốc lịch sử họ Trịnh có thể khái quát một số nét nổi bật:

– Họ Trịnh Việt Nam đã xuất hiện rất sớm, từ thời các vua Hùng dựng nước – Họ có lịch sử hình thành và phát triển, có nguồn gốc tổ tiên, trong đó con người gắn với địa danh cụ thể. Vùng châu thổ sông Mã, sông Chu được coi là quê gốc họ Trịnh. Sớm nhất là Chạ Kẻ Nưa (Triệu Sơn), tập trung và đậm nét đặc trưng của dòng họ là Sóc Sơn – Biện Thượng (Vĩnh Lộc).

– Chưa có cơ sở để khẳng định Thủy tổ của dòng họ tên gì. Nhưng những người đầu tiên lập nghiệp ở từng địa danh đã được ghi chép cụ thể được coi là Cụ Tổ của các Chi họ, và cũng rất ngẫu nhiên, ghi chép của các chi họ đều có chung nguồn gốc. Chúng ta chỉ có thể bằng lòng với những gì hiện có. Song thực tế không hề mâu thuẫn, về quan điểm họ Trịnh Việt Nam chỉ có chung một nguồn gốc, có quê cha đất tổ rõ ràng như đã khẳng định.

– Họ Trịnh Việt Nam gồm 6 Chi họ và đến nay đã phát triển thành hàng trăm phái, hàng ngàn cành nhánh, cư trú ở hàng ngàn địa danh khác nhau của đất nước từ Bắc vào Nam. Có cành nhánh, chi nhánh ghi chép gia phả, xây dựng được nhà thờ, con cháu chăm nom hương khói tổ tiên. Nhưng cũng còn nhiều cành nhánh, chi nhánh do giả phả bị thất lạc, bị thay đổi, hoặc chưa có ghi chép. Song đều là con cháu họ Trịnh thuộc 6 chi họ đã xác định.

– Sự hình thành và phát triển của họ Trịnh không thể tách rời với nguồn gốc tổ tiên. Bởi vì nó gắn rất chặt với con người và địa danh cư trú cụ thể, gắn với sự hình thành về tư chất, tính cách của người họ Trịnh. Điều này thể hiện rất rõ trong các hiện tượng lịch sử ghi chép và những giá trị hiện thực trong nội dung ghi chép gia phả của 6 Chi họ, xem đây là những bằng chứng khách quan để nhìn nhận nguồn gốc lịch sử họ Trịnh.

– Con cháu họ Trịnh có quyền tự hào về những gì cha ông đã góp phần không nhỏ vào việc chấn hưng đất nước ở thời kỳ có nhiều khó khăn nhất của xã hội phong kiến Đại Việt. Đặc biệt là việc mở mang phát triển Thăng Long Hà Nội vào thế kỷ 16-18. Đặt nền móng cho hướng phát triển Thăng Long những thế kỷ tiếp theo .

There are no comments yet

Tin khác đã đăng