Họ Trịnh Thái NguyênChi nhánh họ Trịnh làng Phúc Xuyên, phố Cột Cờ, thành phố Thái Nguyên vốn là hậu duệ Trịnh Cối từ làng Bặt Thái Bình mới chuyển đến Thái Nguyên sinh sống vào cuối thế kỷ 19, đến nay đã 5 đời. Hiện có ông Trịnh Chu Du. Vì vậy nhánh họ Trịnh làng Phúc Xuyên và nhánh họ Trịnh làng Bặt Thái Bình hiện có quan hệ thân thích gần gũi. Đây là nhánh họ có nhiều người đã tích cực tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo.

Chi nhánh họ Trịnh làng Phúc Xuyên, phố Cột Cờ, thành phố Thái Nguyên vốn là hậu duệ Trịnh Cối từ làng Bặt Thái Bình mới chuyển đến Thái Nguyên sinh sống vào cuối thế kỷ 19, đến nay đã 5 đời. Hiện có ông Trịnh Chu Du. Vì vậy nhánh họ Trịnh làng Phúc Xuyên và nhánh họ Trịnh làng Bặt Thái Bình hiện có quan hệ thân thích gần gũi. Đây là nhánh họ có nhiều người đã tích cực tham gia cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Thái Nguyên do Trịnh Văn Cấn và Lương Ngọc Quyến lãnh đạo.

Thành phố Thái Nguyên còn là địa danh có nhiều con cháu từ các nơi khác chuyển đến làm ăn sinh sống nhưng ở phân tán trên khắp địa bàn thành phố. Có quan hệ với các nhánh họ Trịnh thôn Cáp Hoàng – Hà Tây, làng Bặt – Thái Bình, làng Lưu Xá – Thái Bình…
Chi nhánh họ Trịnh xã Cải Đan huyện Phú Lương thuộc nhánh họ Trịnh Đắc ở Thổ Hà Việt Yên -Bắc Giang chuyển đến.

Nhánh họ Trịnh Cù Đàm huyện Phú Lương
Nhánh họ Trịnh xóm Vải xã Cao Ngạn huyện Đồng Hỷ

There are no comments yet

Tin khác đã đăng