Họ Trịnh Phú ThọNhánh họ Trịnh phường Văn Cơ thành phố Việt Trì, hiện có ông Trịnh Xuân Hồng.

Nhánh họ Trịnh phường Văn Cơ thành phố Việt Trì, hiện có ông Trịnh Xuân Hồng.

Nhánh họ Trịnh Phùng Xá – Cẩm Khê – Phú Thọ.

Chi nhánh họ Trịnh Tam Nông có quan hệ gần với chi nhánh họ Trịnh Thuấn Nhuế Nội, huyện Phúc Thọ – Hà Tây

There are no comments yet

Tin khác đã đăng