Họ Trịnh miền núi phía BắcỞ các tỉnh miền núi Bắc Bộ đều có con cháu họ Trịnh sinh sống, nhưng rải rác, lẻ tẻ mới chuyển đến công tác hoặc chạy loạn hồi cuối thế kỷ 19. Vì vậy, phải đổi tên họ như ở Yên Quảng -Quảng Ninh. Các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình… đều có con cháu họ Trịnh sinh sống.

Ở các tỉnh miền núi Bắc Bộ đều có con cháu họ Trịnh sinh sống, nhưng rải rác, lẻ tẻ mới chuyển đến công tác hoặc chạy loạn hồi cuối thế kỷ 19. Vì vậy, phải đổi tên họ như ở Yên Quảng -Quảng Ninh. Các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình… đều có con cháu họ Trịnh sinh sống.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng