Họ Trịnh Bắc GiangThành phố Bắc Giang hiện có nhiều con cháu họ Trịnh sinh sống, phần lớn có nguồn gốc từ Bắc Ninh chuyển đến và là hậu duệ Trịnh Bồng. Vì vậy cư trú phân tán và có quan hệ gần với nhánh họ Trịnh thị xã Bắc Ninh, chi nhánh họ Trịnh Khâu Ôn - Đồng Mỏ - Lạng Sơn.

Thành phố Bắc Giang hiện có nhiều con cháu họ Trịnh sinh sống, phần lớn có nguồn gốc từ Bắc Ninh chuyển đến và là hậu duệ Trịnh Bồng. Vì vậy cư trú phân tán và có quan hệ gần với nhánh họ Trịnh thị xã Bắc Ninh, chi nhánh họ Trịnh Khâu Ôn – Đồng Mỏ – Lạng Sơn.

Nhánh họ Trịnh Thổ Hà huyện Việt Yên: Cụ Tổ nhánh họ là con thứ 2 của bà vợ thứ Trịnh Bồng. Bà sinh được 2 con trai, con trưởng ở Cổ Dũng làm ruộng, hiện con cháu phát triển đông đúc. Người con thứ chuyển về Thổ Hà làm nghề gốm. Hiện nay nhánh họ chia ra 7 chi nhánh theo 7 tên đệm khác nhau là Trịnh Đắc, Trịnh Đăng, Trịnh Quang, Trịnh Xuân, Trịnh Tiến và Trịnh Công.

Gia phả chi nhánh họ Trịnh Đắc đã ghi chép được 12 đời:

Đời 1 : Trịnh Đắc Kháng, sinh được 2 con trai đều ở Cổ Dũng
Đời 2 : Trịnh Đắc Phúc, sinh 4 con trai về định cư ở Thổ Hà
Trịnh Đắc Điện
Trịnh Đắc Phú
Trịnh Đắc Chính
Trịnh Đắc Lãnh
Đời 3 : Trịnh Đắc Điện
Đời 4 : Trịnh Đắc Kính
Đời 5 : Trịnh Đắc Ngát
Đời 6 : Trịnh Đắc Truy (Huệ)
Đời 7 : Trịnh Đắc Hạo
Đời 8 : Trịnh Đắc Mật, sinh 3 trai, 2 gái
Đời 9 : Trịnh Đắc Ninh
Đời 10 : Trịnh Đắc Chắt
Đời 11 : Trịnh Đắc Mùi
Đời 12 : Trịnh Đắc Nhát

Nhánh họ Trịnh làng Thổ Hà phát triển rất nhanh, con cháu đông đúc.Khung thế thứ nhánh Trịnh Đắc chỉ ghi đại diện cho mỗi đời mà không ghi hết được con cháu trong chi nhánh. Nhánh họ đã xây dựng nhà thờ từ năm 1930, sinh hoạt họ nề nếp.

Như vậy, nhánh họ Trịnh Thổ Hà, Cổ Dũng (Bắc Giang), Lại Hà (Bắc Ninh), Khâu Ôn (Lạng Sơn) Thạch Lãng, Vĩnh Hùng (Thanh Hóa), Thượng Quất, Hạ Quất (Hà Tây) đều là hậu duệ Trịnh Bồng, thuộc trực hệ chúa.

Nhánh họ Trịnh Nội Hùng huyện Yên Dũng – Bắc Giang tập trung đông nhất ở xóm Trung xã Nội Hùng.

Nhánh họ Trịnh làng Sòi xã Đồng Sơn huyện Yên Dũng. Hiện có ông Trịnh Yên là nghệ sỹ điêu khắc, hoạt động trong Hiệp hội Unesco Việt Nam

There are no comments yet

Tin khác đã đăng