CÁM ƠN NỘI XÁĐược tin cụm di tích Miếu và Đình làng Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội năm 2010 được cộng nhận là di tích Lịch sử- Văn hóa cấp Quốc gia.

Miếu và Đình thờ tướng quân Trịnh Khánh Tuyết, người đã tham gia cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi khởi xướng. Được Lê Lợi tin dùng, cử ông mang quân về đồn trú ở trang Nội Xá, huyện Hoài An, phủ Ứng Thiên ( Ứng Hòa ). Tướng quân đã tham gia trận đánh ở Chi Lăng, chém đầu Liễu Thăng.Trận đánh mang tính quyết định cho thắng lợi cuộc khởi nghĩa. Khi đồn trú ở Nội Xá, tướng quân đã để lại nhiều đấu ấn tốt đẹp cho nhân dân địa phương. Sau khi được đặc ân, mang quốc tính ( được mang họ vua ) và ông mất, nhà vua đã cho lập Miếu và Đình thờ. Theo Thần phả còn lưu giữ được, khuôn viên của các công trình rất rộng, kiến trúc kiểu nhà Nguyễn tinh xảo, nguy nga vào bậc nhất vùng…Phần còn lại của di tích không nhiều nhưng dấu ấn thực sâu đậm, dễ thuyết phục các nhà chuyên môn văn hóa- Lịch sử- Bảo tồn của ngành Văn hóa.

Đã có nhiều người ở Nội Xá đã vào Thanh Hóa để tìm lại quê của tướng quân qua một thông tin ít ỏi trong Thần phả: Ngài quê quận Bảo Lộc, đạo Thanh Hoa ( giờ là Thanh Hóa ) để thêm về các thông tin…mà không thành công.

Miếu, Đình thờ Thành hoàng Trịnh Khánh Tuyết có tuổi hơn 500 năm, sau khi được công nhận là di tích Lịch sử- Văn hóa, nơi đây có nhiều điều kiện để bảo vệ, trùng tu và hấp dẫn du khách thập phương.

Chúc mừng và cám ơn nhân dân Nội Xá đã nhiều trăm năm qua bảo vệ, hương khói cho Thành hoàng làng. Mừng là từ nay, các giá trị của lịch sử, văn hóa của tiền nhân ngày càng được tôn vinh và sẽ sống mãi trong lòng nhân dân /.

Tuấn Anh

 

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng