TRỊNH TÚ- NGƯỜI MỞ ĐẦU CHO MỘT NỀN NGOẠI GIAOTrịnh Tú ( 924-979 ) là người quê Hoa Lư, Ninh Bình. Một trong “ tứ trụ” của Đing Bộ Lĩnh để làm nên sự nghiệp : Triều Đinh : 968-980. Bốn trụ cột giúp gập vua Đinh Tiên Hoàng là: Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Lưu Cơ và Trịnh Tú. Sự nghiệp lẫy lừng được đánh dấu ở 2 sự kiện lớn là: Dẹp loạn 12 sứ quân và Thống nhất được non song, đất nước.

Cuối triều Ngô, đất nước rơi vào cảnh loạn 12 sứ quân và Đinh Bộ Lĩnh đã nổi lên, dẹp loạn, thống nhất đất nước. Được 4 trợ thủ đắc lực, trung thành phù tá, Đinh Tiên Hoàng đã “sáng lập triều nghi, định lập quân đội, là vua chính thống nước Việt thực bắt đầu từ đấy, kể về mặt dẹp giặc phá địch thì công to lắm”. ( Việt Giám thông khảo tổng luận).
Bốn vị sau khi chết một cách oanh liệt đã được phong phúc Thần:

Bốn người có nghĩa đồng niên
Nguyễn Bặc, Đinh Điền, Trịnh Tú, Lưu Cơ.

Trong thời gian nhà Đinh cầm quyền, 2 lần Trịnh Tú đựợc cử đi sứ Trung Quốc là các năm: 975 và 979. Theo Đại Việt sử ký và Việt Giám thông khảo, những lần Trịnh Tú đi sứ nhà Tống, đã mở đầu cho một nền ngoại giao với nước lớn Trung Quốc ở phương bắc. Tiến sỹ sử học Đinh Công Vĩ viết về Trịnh Tú khi đi sứ”….Sứ giả Đại Cồ Việt bước vào ngoại giao với tư thế tự hào chưa từng thấy. Đã hết rồi cái thời xưng tiết độ sứ, nhận tiết việt của phương Bắc…” Tài ngoại giao, đối ứng của Trịnh Tú được lưu truyền khẩu thơ trong : Bát long tự ca:

Bặc, Điền, Cơ, Tú hiên ngang
Trịnh Lưu sau lại bãi Vàng hy sinh
Hai người đi trước quang vinh
Hai người sau sáu lung linh cõi bờ
Điền, quân sự tham mưu ngoại giáp
Bặc đứng đầu đền đáp nghĩa ân
Lưu Cơ độ hộ sức thần
Trịnh Tú ứng đối xa gần mến danh.

Quan hệ giữa vua Đinh Tiên Hoàng và bốn người: Bặc, Điền, Cơ, Tú là một sự gắn bó đẹp đẽ, bền chặt không gì phá vỡ nổi. Năm ông cùng năm sinh, cùng năm mất, cùng quê và cùng chí hướng.

Ở Ninh Bình có rất nhiều nơi lập Đền thờ ông và các trung thần thời kỳ vua Đinh, số nơi thờ nhiều hơn hẳn các nơi thờ Lê Hoàn và Dương Vân Nga đã phản ánh tình cảm của dân chúng đối với các ông.

Tên của ông đã được đặt cho 2 đường phố ở Thành phố Ninh Bình và thị xã Tam Điệp. Tượng đài Đinh Tiên Hoàng và tứ trụ sẽ được tôn vinh trang trọng ở Quảng trường trung tâm thành phố Ninh Bình./

Tuấn Thi

There are no comments yet

Tin khác đã đăng