Tổ chức lễ cầu siêu tại đền bà ĐếNhân ngày giỗ chúa Trịnh Doanh tại đền bà Đế thị xã Đồ Sơn HP

Ngày 10 tháng 6 năm 2009, nhân ngày giỗ Chúa Trịnh Doanh tại đền bà Đế thị xã Đồ Sơn Hải Phòng đã diễn ra đàn lễ cầu siêu trong bảy ngày. Hội đồng họ Trịnh Hải Phòng đã tổ chức cho 260 bà con về dự lễ và dâng hương đền. Hoạt động sinh hoạt văn hoá này sẽ được tổ chức thường niên.

Bà con họ Trịnh Hải Phòng đã vui mừng và tham gia xây dựng hoạt động dòng họ ngày càng có ý nghĩa sâu sắc. Trong buổi lễ đàn cầu siêu tại đền bà Đế, có 54 nhà sư tham gia làm lễ long trọng tại đền.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng