Thư chúc mừng – Hội thảo tại Hải PhòngBiết tin Hội đồng họ Trịnh Hải Phòng tổ chức hội thảo với chủ đề “Họ Trịnh và di sản văn hoá thời Lê- Trịnh, trên đất Hải Phòng”. Là người con mang dòng máu họ Trịnh ở xa tổ quốc, tôi xin được gửi lời chúc các bác, các anh, các chị họ Trịnh Hải Phòng và các đại biểu đại diện cho họ Trịnh cả nước về dự hội thảo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Kính cẩn khấn vái tiên tổ về chứng giám phù hộ cho hậu duệ dòng máu Trịnh tộc trên cả nước và con cháu đang sống và làm việc trên toàn thế giới luôn gặp nhiều may mắn, thành đạt trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị và ngoại giao.

Sau khi website Trịnh tộc (www.trinhtoc.com) lên mạng chúng tôi vô cùng phấn khởi, bởi từ nay mọi thông tin về dòng họ đều được chuyển đến con cháu họ Trịnh trong nước và nước ngoài kịp thời nhất. Tôi cũng xin được bầy tỏ lòng biết ơn Hội đồng họ Trịnh Việt nam đã có công xây dựng trang điện tử này.

Lịch sử 249 năm Vua Lê – Chúa Trịnh là một cống hiến lớn lao của dòng họ Trịnh. Một thời đại mà ” Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng” dân vui hội cấy cày đất nước cường thịnh.

Nhưng lịch sử nước ta còn nhiều điều chưa gi chép đầy đủ. Vì vậy việc hội thảo là việc làm cần thiết để làm sáng tỏ công lao và sự nghiệp mà các Chúa Trịnh đã đóng góp cho dân tộc Việt nam trong suốt 249 năm.

Đánh giá công lao dòng họ Trịnh trên đất Hải phòng là một điểm sáng và sau này các tỉnh cũng lên tổ chức hội thảo về sự nghiệp của họ Trịnh đối với từng tỉnh con người và sự kiện, để cháu con trong dòng họ hiểu được truyền thống bản tộc và mọi người dân Việt nam nói chung hiểu đầy đủ hơn chính xác hơn về họ Trịnh với lịch sử giữ nước và kiến quốc.

Sau nữa, Hôi đồng họ Trịnh Việt nam nên tổng hợp biên soạn thành sách và đăng lên website để mọi người cùng được thụ hưởng. Cấp nhà nước, các nhà khoa học, các nhà chính trị gia mang dòng máu họ Trịnh bằng ảnh hưởng của mình làm sao để các nhà sử học thời nay nghiên cứu và đánh giá đúng những gì mà lịch sử đã đi qua.

Với thời gian 1.000 năm Thăng Long, thì 12 đời Chúa Trịnh tham gia điều hành đất nước là 249 năm. Như vậy, 249/1.000 năm văn hiến Thăng Long là khoảng thời gian khá dài. Lịch sử cần được sáng tỏ, con cháu Trịnh tộc tin tưởng lịch sử sẽ phản ánh đúng giá vốn có của nó trong thời gian 249 năm các Chúa Trịnh điều hành đất nước.

Nhân sự kiện 26/07/2009 xin được thay mặt cho các anh chị em họ Trịnh đang công tác làm ăn sinh sống tại CHDCND Lào, kính chúc toàn thể các bác Trung ưng Hội đồng họ Trịnh Việt nam, các bác đại biểu các tỉnh và thành phố, các nhà khoa học, sử gia tham gia hội thảo mạnh khỏe, chúc hội thảo thành công .

Cũng xin mạo muội đề đôi câu đối tỏ lòng thành kính với Tổ tiên mong các bác tham gia và sửa giúp.

“ Lịch sử Trịnh Tộc Việt nam hai trăm bốn chín năm giữ nước
Núi sông khắc ghi muôn thủa công lao mười hai Chúa lẫy lừng “

Vientiane ngày 25 tháng 7 năm 2009

Trịnh Xuân Quang

 quang@hongheaung.com

There are no comments yet

Tin khác đã đăng