Thư cảm ơnHội thảo tại Hải Phòng

Hội khoa học lịch sử HP – Hội đồng họ Trịnh HP

Thư cảm ơn

Hội thảo khoa học

“Họ Trịnh và di sản văn hoá thời Lê – Trịnh trên đất Hải Phòng”

Thay mặt ban tổ chức hội thảo trân trọng cảm ơn:

Đại diện ban tuyên giáo thành uỷ, HĐND TP, UBNDTP, UBMTTQVN TP HP, văn phòng UBND, Hội sử học Việt Nam, Viện hán nôm Việt Nam, Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, khoa sử đại học quốc gia Hà Nội, Học viện C.T.Q.G.H.C.M, Viện lịch sử quân đội bộ quốc phòng, các nhà khoa học, giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử.

Đặc biệt nhà sử học Dương Trung Quốc, Sở văn hoá thể thao và du lịch, Sở tài chính, phòng chính trị công an thành phố, phòng PA 25 CA TP, sở khoa học và công nghệ, các bút danh viết bài, bảo tàng Hải Phòng, Trung tâm hội nghị, nhà khách số 2 Bến Bính, Hội văn học nghệ thuật, Hội sử Hải Phòng, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật HP, Hội liên lạc việt kiều Hải Phòng.

Các cơ quan báo chí truyền hình Trung ương và địa phương, các cơ quan ban ngành các nhà doanh nghiệp, các cá nhân, bà con cô bác, các dòng họ khác đã tạo mọi điều kiện ủng hộ tinh thần và vật chất, giúp đỡ cho ban tổ chức hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!

There are no comments yet

Tin khác đã đăng