Thư cảm ơn của Hội đồng họ Trịnh Bắc Kạn và Thái NguyênThay mặt đơn vị đăng cai Lễ thành lập Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên – Bắc Kạn tổ chức vào ngày 28/6/2009 tại Thái Nguyên. Ban tổ chức, xin chân thành bày tỏ đến các tổ chức và cá nhân đã đến dự và điện chúc mừng, đồng thời động viên bằng vật chất và tinh thần giúp góp thêm sức mạnh cho buổi lễ được thành công và trang trọng.

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———————-

Thư cảm ơn

Kính gửi : Hội đồng họ Trịnh Việt Nam.

Đồng kính gửi Hội đồng họ Trịnh các Tỉnh : Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh và các tỉnh bạn 

 

                  Thay mặt đơn vị đăng cai Lễ thành lập Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên – Bắc Kạn tổ chức vào ngày 28/6/2009 tại Thái Nguyên. Ban tổ chức, xin chân thành bày tỏ đến các tổ chức và cá nhân đã đến dự và điện chúc mừng, đồng thời động viên bằng vật chất và tinh thần giúp góp thêm sức mạnh cho buổi lễ được thành công và trang trọng.

                   Một lần nữa, thay mặt đơn vị đăng cai và Ban tổ chức xin kính chúc Hội đồng họ Trịnh Việt Nam và Hội đồng họ Trịnh các tỉnh bạn lời chúc sức khoẻ và lời chào đoàn kết.

Thái Nguyên , ngày 30 tháng 6 năm 2009

T/M Ban tổ chức

Trịnh Thế Dụng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng