Thành lập Hội đồng họ Trịnh hai tỉnh Bắc Kạn và Thái NguyênNgày 28-6-2009, tại tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức trọng thể lễ thành lập Hội đồng họ Trịnh hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Danh sách Hội đồng gồm có ...

Ngày 28-6-2009, tại thành phố Thái Nguyên đã tổ chức trọng thể lễ thành lập  Hội đồng  họ Trịnh hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn. Danh sách Hội đồng gồm có các ông, bà :

A . Hội đồng họ Trịnh Bắc Kạn  :

Theo Quyết định số 19/HĐHT, ngày 18/6/2009, có 15 thành viên. Danh sách bao gồm:

1. Ông Trịnh Viết Đại : Chủ tịch

2. Ông Trịnh Bá Bẩy : Phó Chủ tịch

3. Ông Trịnh Minh Khai : Phó Chủ tịch

4. Bà Trịnh Thị Thảo  : Thư ký

5. Ông Trịnh Đình Cát

6. Ông Trịnh Đình Viết

7. Ông Trịnh Đức Tiệp

8. Bà Trịnh Thị Thoa

9. Ông Trịnh Viết Đậm

10. Ông Trịnh Văn Dũng

11. Ông Trịnh Tiến Đảm

12. Ông Trịnh Văn Ngà

13. Ông Trịnh Đức Thiệp

14. Ông Trịnh Xuân Lạc

15. Bà Trịnh Thị Điền

B. Hội đồng Họ Trịnh tỉnh Thái Nguyên :

Theo Quyết định số 18/HĐHT, ngày 17/6/2009, có 11 thành viên. Danh sách bao gồm:

1. Ông Trịnh Thế Dụng : Chủ tịch

2. Ông Trịnh Doãn Khâm : Phó Chủ tịch

3. Ông Trịnh Trúc Lâm: Thư ký

4. Ông Trịnh Duy Kiên

5. Ông Trịnh Quốc Toản

6. Ông Trịnh Văn Thìn

7. Ông Trịnh Thanh Hải

8. Bà Trịnh Thị Liên

9. Trịnh Thanh Hồ

10. Trịnh Việt Hùng

11. Trịnh Quốc Toản

There are no comments yet

Tin khác đã đăng