Thăm và trao đổi cùng bà con họ Trịnh tỉnh Bắc KạnNgày 16 tháng 5 năm 2009 , tại Bắc Kạn Ông Trịnh Ánh Sang - Phó chủ tịch hội đồng họ Trịnh Việt Nam đến thăm và trao đổi cùng bà con họ Trịnh tỉnh Bắc Kạn, qua tìm hiểu họ Trịnh ở đây đã có hoạt động 9 năm và đến nay đã hình thành tổ chức rất bài bản quy mô. Đầu năm 2009 đại hội bầu ông Trịnh Viết Đại là chủ tịch hội đồng cùng nhiều ông khác là phó chủ tịch.

Ngày 16 tháng 5 năm 2009 , tại Bắc Kạn Ông Trịnh Ánh Sang – Phó chủ tịch hội đồng họ Trịnh Việt Nam đến thăm và trao đổi cùng bà con họ Trịnh tỉnh Bắc Kạn, qua tìm hiểu họ Trịnh ở đây đã có hoạt động 9 năm và đến nay đã hình thành tổ chức rất bài bản quy mô. Đầu năm 2009 đại hội bầu ông Trịnh Viết Đại là chủ tịch hội đồng cùng nhiều ông khác là phó chủ tịch.

Phong trào hoạt động họ rất tốt và đang có chiều hướng đi lên thể hiện vai trò đoàn kết dòng họ đoàn kết các dân tộc giúp nhau trong đời sống và tinh thần, song song bên cạnh hoạt động tại quê hương còn có nhiều anh em tỉnh Thái Nguyên tình nguyên tham gia phong trào tại đây.

Để tìm về cội nguồn chúng ta cùng nhau xích lại gần với tinh thần đoàn kết dân tộc, tích cực tham gia và bảo vệ các di sản họ tộc noi theo cho con cháu tiếp bước trang sử vàng của dân tộc xây dựng Việt Nam ngày càng phát triển bền vững trong văn hoá, lịch sử, hướng về cọi nguồn.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng