Quy hoạch và tôn tạo di tích Phủ Trịnh và Lăng Triết Vương Trịnh TùngKhu di tích Phủ Trịnh và Lăng Triết Vương Trịnh Tùng đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia. Được như vậy là nhờ sự quan tâm ủng hộ của các cấp chính quyền, nhân dân địa phương và con cháu dòng họ Trịnh Việt Nam.

Đến nay, để tôn tạo giữ gìn các giá trị lịch sử của di tích trọng điểm chương trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ngày 12/10/2009, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá đã có công văn số 5285/UBND-TH hướng dẫn các cơ quan chức năng xây dựng qui hoạch và tôn tạo di tích.

Thay mặt bà con thân tộc, xin giới thiệu văn bản này. Hy vọng trong thời gian gần nhất các dự án sẽ được triển khai theo tiến độ.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng