Nghị quyết và dự thảo Quy ước về tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trịnh Việt NamNgày 24-04-201, tại Hà Nội thường trực Hội đồng họ Trịnh Việt Nam đã tiến hành phiên họp sơ kết quí I - 2018. Hội đồng đã thống nhất thông qua Nghị quyết và dự thảo Quy ước về tổ chức hoạt động của Hội đồng họ Trịnh Việt Nam

DOC042518-04252018151127

 

Tải văn bản

 

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng