Nghị Quyết đại hội họ Trịnh Thanh HoáNgay đầu tháng 12 - 2013, tại thành phố Thanh Hóa, Hội đồng lâm thời họ Trịnh tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu họ Trịnh lần thứ nhất.

 Đại biểu, con cháu khắp nơi trong tỉnh đã về dự. Đại hội đã vinh dự đón tiếp chủ tịch MTTQ tỉnh, phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các ban của Tỉnh Ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, đại biểu Hội đồng Nhân Dân các tỉnh thành phố và con em tiêu biểu là cán bộ Khoa học, nghệ sĩ nhân dân trong nước về dự.

 Đặc biệt Đại hội đã hân hoan đón tiếp nhiều đoàn đại biểu các dòng họ lớn trong tỉnh về dự và mang đến đại hội những lẵng hoa tươi thắm và tình cảm sâu sắc.

 Đại hội đã diễn ra sôi nổi, đề cập nhiều vấn đề Văn hóa – Khoa học – Lịch sử không chỉ trong dòng họ mà đã gắn bó chặt chẽ cùng các ngành các cấp trên quê hương xứ Thanh. Họ Trịnh không chỉ được tôn vinh mà đã và đang trở thành động lực lớn trên con đường dựng nước và giữ nước. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội đồng với những con người tài đức, hăng hái nhiệt tình xây dựng dòng họ và đã ban hành Nghị Quyết hành động vớí nhiều mục tiêu, chiến lược cụ thể.

 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH TỈNH THANH HÓA LẦN THỨ NHẤT (NHIỆM KỲ 2013 – 2018)

 Ngày 1 – 12 – 2013, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra Đại hội đại biểu Họ trịnh lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2013 – 2018) trong bầu không khí sôi nỗi, đoàn kết ấm tình thân tộc. Gần 600 đại biểu, con cháu họ Trịnh Thanh Hoá trong tỉnh và trong cả nước đã về dự.

 Đại hội đã vinh dự đón tiếp Đ/c Phạm Đăng Quyền – Phó chủ tich UBND tỉnh, Đ/c Trịnh Đình Hưng, Chủ tich Hội đồng Họ Trịnh Việt Nam về dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội đã đón tiếp đông đảo Chủ tịch, phó chủ tich các dòng họ lớn trong tỉnh về dự đại hội. Đó là Họ Lê, Họ Phạm, Họ Phan, Họ Nguyễn, Họ Thiều… Hầu hết Hội đồng Họ Trịnh các tỉnh thành phố đã về dự – HĐHT phía Nam cách hàng ngàn cây số đều có mặt.

 Con cháu Họ Trịnh về dự có nhiều vị mang hàm cấp Tướng, nhiều vị là Thứ, Bộ trưởng các ngành và các con em giữ cương vị lãnh đạo trong tỉnh. Cháu Trịnh Thị Mai Phương 15 tuổi trở thành nhà văn nhí, viết tron bộ tiểu thuyết “Cuộc phưu lưu của chim sẻ”, là đại biểu nhỏ nhất của đại hội.

Tại đại hội, ban thường trực lâm thời HĐHT tỉnh báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2007 – 2013. Đây là giai đoạn vận động, từng bước cũng cố, xây dựng tổ chức bộ máy dòng họ, ít nhiều có thuận lợi nhưng cũng đầy khó khăn. Nhưng ban chấp hành lâm thời đã vận động, không ngừng mở rộng và không ngừng phát triển các chi họ Trịnh xuống cơ sở huyện, xã, phường. Các huyện lớn trong tỉnh: Bỉm Sơn, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hoá, Thieeij Hoá, Hà Trung, Đông Sơn… nhiều dòng họ đã thành lập hội đồng dòng họ. Con cháu Họ Trịnh trong tỉnh tham gia hoạt động sôi nỗi, tìm hiểu lịch sử, học tập và nêu gương về cha ông dòng họ và đặc biệt con cháu đã đoàn kết thành sức mạnh, không ngừng động viên giúp nhau vươn lên thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, thực hiện thành công các nhiệm vụ mà hội đồng các dòng họ đề ra. Nhiều gia đình Họ Trịnh thành đạt, cải thiện đời sống ấm no, hạnh phúc. Con cháu họ Trịnh lập nhiều thành tích trong lao động, học tập và phát triển kinh tế, phát triển khoa học. Số con cháu họ Trịnh được vinh danh, được khen thưởng nở rộ như hoa mùa xuân. Trong giờ phút trao giải thưởng tại đại hội đã thấy rõ nhiều tấm gương ngời sáng, làm súc động lòng người xứng đáng với truyền thống cha ông.

Trên cả nước và tỉnh ta, có hàng trăm con em Họ Trịnh đã thành đạt, sản xuất kinh doanh nức tiếng gần xa, không chỉ làm giàu cho gia đình, quê hương mà đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động.

 Đặc biệt có nhiều con em trong dòng họ đã phấn đấu vươn lên trong học tập, lao động, giờ đây đang giữ nghiều trọng trách trong bộ máy Đảng, Nhà nước Trung Ương và địa phương. Hết thảy những người con họ Trịnh xứ Thanh đang công tác đã không ngừng toả sáng, đóng góp lớn lao trong công cuộc phát triển Kinh tế – Xã hội, xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh, được quần chúng nhân quý trọng, thật sự xứng đáng với truyền thống cha ông, với các vị Chúa nhà Trịnh.

Việc làm của con cháu Họ trịnh đã tác động mạnh mẽ, tạo nên sự quan tâm, chú ý nhiều mặt của các cấp, các ngành. Cũng trong nhiệm kỳ qua, chính quyền tỉnh Thanh Hoá và Chính phủ đã xem xét, phê duyệt cho Họ Trịnh Thanh Hoá nhiều dự án, cấp kinh phí để trùng tu xây dựng công trình văn hoá lịch sử. Đó là Lăng mộ Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng; Nghè Vẹt; hiện nay chúng ta đang bắt tay vừa làm mới vừa trùng tu với diện mạo bề thế khang trang. Tương lai không xa Nhà nước tiếp tục đầu tư để họ Trịnh Thanh Hoá nâng cấp Phủ Trịnh tạo thành khu văn hoá du lịch không những trong họ, trong tỉnh mà cho cả nước được chiêm bái.

Đại hội được nhiều đại biểu, nhiều con em trong dòng họ phát biểu đóng góp ý kiến và kịp thời rút bài học kinh nghiệm, phát huy ưu điểm phấn đấu vươn lên, đồng thời nhanh chóng khắc phục nhược điểm để làm trong sạch dòng họ, tạo sức mạnh mới.
Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Phạm Đăng Quyền và Đồng chí Trịnh Đình Hưng đã biểu dương thành tích và đánh giá cao vai trò hoạt động của HĐHT từ tỉnh xuống cơ sở. Từ xa xưa của lịch sử và giai đoạn cách mạng hiện nay, Họ Trịnh đóng vai trò to lớn, luôn đặt lợi ích Quốc gia lên trên hết. Hội đồng Họ Trịnh đã trở thành mẫu hình tiêu biểu trong phong trào thi đua, trong đoàn kết và đã góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương. Mong rằng họ Trịnh mở rộng hơn nữa các chi họ trong toàn tỉnh, giữ vững truyền thống thi đua, sát cánh cùng các dòng họ phát triển mạnh Kinh tế – Văn hoá – Xã hội, xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh kiểu mẫu, giàu mạnh.

Phát huy thành tích đạt được, đại hội đề ra phương hướng, nhiệm vụ với nhiều chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm là:

 – Không ngừng cải tiến sáng tạo trong sinh hoạt họ đế thu hút, mở rộng hơn nữa các chi họ ở các huyện, các xã, thị trấn…

– Qua hoạt động dòng họ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để con em hiểu sâu sắc dòng họ, nêu gương tổ tiên, cùng nhau xây dựng dòng họ vững mạnh mà trong đó các thành viên, con cháu đều trở thành tấm gương trong lao động học tập, trong sản xuất, kinh doanh.

– Hội đồng họ Trịnh không ngừng mở rộng liên kết với các HĐHT trong cả nước và liên kết chặt chẽ cùng các dòng họ trong tỉnh thành khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước, nuôi dạy con cháu ngoan hiền, học tập, lao động giỏi, cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá và giữ vững an ninh trật tự xã hội.

– Vận động và tổ chức Hội Doanh nhân họ Trịnh thành tổ chức xã hội, nhằm không ngừng mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo sức mạnh cho các doanh nghiệp và đóng vai trò tích cực cho hoạt động dòng họ.

– Thành lập Hội khuyến học và đi vào hoạt động hiệu quả, động viên con em học tập, phát triển sự nghiệp giáo dục trong dòng họ.

– Đẩy mạnh việc xây dựng, trùng tu tôn tạo Lăng mộ Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng, Nghè Vẹt và sớm xây dựng đưa đề án trùng tu Phủ Trịnh đế tạo nên khu Văn hoá – Du lịch xứng tầm với các vị Chúa, đáp ứng chủ trương, mục tiêu du lịch của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng thời với trùng tu xây dựng các công trình nêu trên, HĐHT Thanh Hoá và Hội đồng cả nước phấn đấu vận động con cháu chung sức, chung lòng đầu tư từng bước trùng tu, xây dựng các công trình văn hoá, lịch sử của liệt tông, liệt tổ Họ Trịnh hiện nay đang xuống cấp tồn tại ở nhiều địa phương, nhiều gia đình con cháu họ Trịnh.

 Tại đại hội, đại biểu các chi họ, con cháu trong dòng họ đã đồng tâm xây dựng quy chế hoạt động đậm nét văn hoá, quyết tâm củng cố, ổn định tổ chức từ tỉnh xuống cơ sở tạo nên sự thống nhất cao và đẩy mạnh các hoạt động xây dựng họ Trịnh Thanh Hoá vững mạnh.

 Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 60 người; Bầu chức danh Chủ tịch và phó Chủ tịch.

 1. Chủ tich danh dự HĐHT tỉnh: Ông Trịnh Trọng Quyền, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ

2. Chủ tịch HĐHT tỉnh: Ông Trịnh Huy Luân, nguyên phó Chủ tich UBND tỉnh

3. Ban thường trực HĐHT: 9 người, trong đó gồm Chủ tịch, 7 phó Chủ tịch và một Uỷ viên thường trực kiêm Tổng thư ký.

4. Có 6 Ban chuyên môn:

– Ban thư ký

– Ban sử phả

– Ban bảo tồn tôn tạo Di tích

– Ban tài chính ngân hàng

– Ban đối ngoại

– Hội doanh nghiệp Họ Trịnh

Chủ tich HĐHT Thanh Hoá
Trịnh Huy Luân

 

There are no comments yet

Tin khác đã đăng