MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH TỈNH THANH HOÁHội đồng họ Trịnh tỉnh Thanh Hoá sẽ tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Thời gian: Ngày Chủ nhật, 1 tháng 12 năm 2013. (Tức ngày 29 tháng 9 Âm lịch).
Địa điểm : Trung tâm hội nghị 25 B – 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá.

Thành phần mời :
– Đại biểu Hội đồng họ Trịnh các tỉnh, thành phố trong cả nước
– Bà con thân tộc đang sinh sống trong và ngoài tỉnh.


T/M BAN TỔ CHỨC

Trịnh Huy Luân

Mọi liên hệ, xin liên lạc trước với ban tổ chức:
– Trịnh Hải Thi : 0485.888.072
– Trịnh Tuấn : 0912.602.946

There are no comments yet

Tin khác đã đăng