Hội thảo khoa học tại Hải PhòngNgày 26-7-2009, Tại Trung tâm hội nghị :18-Hoàng Diệu, Hải Phòng. Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng kết hợp cùng Hội đồng Họ Trịnh Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học " Họ Trịnh và di sản văn hoá thời Lê- Trịnh, trên đất Hải Phòng "

Ngày 26-7-2009, Tại Trung tâm hội nghị :18-Hoàng Diệu, Hải Phòng. Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hải Phòng kết hợp cùng Hội đồng Họ Trịnh Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học ” Họ Trịnh và di sản văn hoá thời Lê- Trịnh, trên đất Hải Phòng “.

Trong cuộc hội thảo này, có nhiều nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của Trung ương và Hải Phòng về các lĩnh vực : Lịch sử, Văn hoá, Quân sự… tham luận. Cuộc hội thảo sẽ có nhiều đoàn đại biểu họ Trịnh các tỉnh về dự, đây sẽ là nguồn động viên to lớn để cuộc hội thảo thành công.

Hội Đồng họ Trịnh Hải Phòng là nơi đăng cai tổ chức hội thảo đã có nhiều cố gắng từ nhiều ngày nay, rất mong muốn kết quả hội thảo sẽ đóng góp cho những nhận định mới về vai trò của họ Trịnh trong công cuộc Xây dựng và Bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

Tài liệu hội thảo:

1. Bài phát biểu của Ông Trịnh Ánh Sang – Chủ tịch họ Trịnh Hải phòng

2. Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học “Họ Trịnh Hải Phòng và Di sản văn hóa thời Lê – Trịnh trên đất Hải Phòng ”  (Ngô Đăng Lợi  – Chủ tịch Hội KHLSHP )

3. Cống hiến về văn hoá cho dân tộc của thời Lê – Trịnh  ( Đại tá, GS – TS. Nguyễn Văn Khoan )

4. Trịnh Tùng (1549-1623) – Sứ mệnh và vai trò của ông trong lịch sử nhà Trịnh (GS.TS Nguyễn Quang Ngọc – Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển )

5. Bình An Vương Trịnh Tùng Võ công hiển hách -Sự nghiệp vẻ vang. Người sáng lập đô thị Thăng Long (KS – Trịnh quang Dũng Viện vật lý TPHCM)

6. Một vài vấn đề có liên quan đến Hải Phòng thời Lê – Trịnh (G.S – T.S Nguyễn Hải Kế- Vũ Thị Minh Nguyệt)

There are no comments yet

Tin khác đã đăng