HỘI ĐỒNG HỌ TRỊNH HUYỆN DUY TIÊN- HÀ NAMĐược thành lập ngày 13 tháng 1 năm 2008, họ Trịnh huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam đã có những việc làm đáng kể. Hội đồng đã thống kê được 10 chi họ trong huyện, đó là ở các thôn: Văn Bút, Lệ Thuỷ (xã Trác Văn); Đông Ngại, Đông Nội, Phúc Thành, Duyên Giang, Chuôn ( xã Châu Giang); Đôn Lương ( xã Yên Bắc) và Lê Xá ( xã Châu Sơn)

Với khoảng 5 ngàn khẩu. Có 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Liệt sỹ các thời kỳ là 40, vợ liệt sỹ : 18, thương binh: 22; mẹ liệt sỹ: 23. Những người con trong họ trưởng thành nhiều ở các lĩnh vực : quản lý nhà nước, tham gia các lực lượng vũ trang, học vấn, làm kinh tế. Dấu ấn lịch sử của dòng họ hiện còn lưu giữ được là tấm Bia cổ Tường Lân, Di tích được xếp hạng cấp Quốc Gia. Tấm bia ở xóm Dinh, thôn Tường Thuỵ ( trước đây là Tường Lân ) xã Trác Văn.Bia có kích thước: cao 1,25 cm; rộng: 0,78 cm, dầy 21 cm. Bia được làm năm 1644

Nội dung tấm Văn bia nói rõ ở đây thế kỷ 17 là trung tâm chính trị của Trấn Sơn Nam. Trấn có 5 tỉnh: Hà Nam, Hà Đông, Hưng Yên, Nam Định và Thái Bình. Các qui định rất rõ về lý do đặt trung tâm chính trị trấn Sơn Nam, Các qui định về quyền hạn, phép tắc của các quan lại và dân chúng…Tấm bia được dụng do lệnh chỉ của Đai nguyên soái thống quốc thái thượng sư Thanh đô Vương Trịnh Tráng.

Được biết nơi đây trước có tên là Tổng Đọi Sơn, huyện Duy Tiên. Duy Tiên còn lưu giữ được một tờ sắc phong bằng giấy gió, với nội dung về gốc tích người họ Trịnh từ Thanh Hoá về sinh sống qua các đời. có 4 anh em di cư ra là: Chi 1 tại xã Văn Bút; Chi 2 tại xã Lạt Hà; Chi 3 tại Bằng Khê, Thạch Tổ ( Thanh Liêm ) và chi 4 tới xã Bồng Lạng, Thanh Liêm.
Nhà thờ trong huyện có 2, sắp tới nhiều chi có kế hoạch xây tiếp khi có đủ các điều kiện. Một số nội dung được các vị trong Hội đồng quan tâm là: Việc viết Gia phả cần thường xuyên. Các chi họ cần thành lập Hội đồng gia tộc, bên cạnh Trưởng họ. Vì nhiều chi họ Trưởng họ có thứ bậc thấp và còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm và uy tin điều hành công việc trong họ. Việc xây dượng Tộc Ước ( qui ước của riệng Chi họ) cũng được quan tâm của nhiều người./

Đình Quảng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng