Họ Trịnh Bắc KạnỞ làng Kèn thuộc thị trấn Na Rì có một chi nhánh họ Trịnh đến làm ăn sinh sống đã lâu. Chi nhánh họ không có gia phả ghi chép

Hoạt động dòng họ ở Bắc Kạn bắt đầu từ năm 2000, ở một tỉnh có số dân không nhiều (gần 30 vạn người ) với địa bàn miền núi, giao thông đi lại khó khăn… nhưng những điều chúng tôi được thấy thật cảm động bởi tấm lòng hướng về cội nguồn của những người mang dòng máu Trịnh nơi miền núi phía bắc của Tổ quốc, vẫn ngày ngày đau đáu hướng về nguồn cội.dù những năm trước 2008, chưa nối mạng được với các tỉnh khác.

Họ Trịnh ở Bắc Kạn có ở 3 dân tộc : Kinh, Tày, Dao, đã sống ở đấy trên 200 năm, với khoảng 1.500 khẩu. Chủ yếu ở Thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân Sơn. Sau này đã có nhiều người họ Trịnh lên làm ăn, công tác…

Trong cuộc sống, trong nguồn mạch…đã tạo cho mọi người tìm đến nhau và như một lẽ tự nhiên, Ban liên lạc của dòng họ ra đời. Hàng năm, cứ đến ngày 18 tháng 2 âm lịch, mọi người lại họp mặt, khách mời là Ban tôn giáo, Ban dân tộc và Mặt trận tổ quốc tỉnh, có đánh giá kết quả, có tổng kết các mặt…rất ấm cúng, tình cảm.

Với số quĩ khiêm tốn khoảng 20 triệu đồng chủ yếu làm công việc xoá đói giảm nghèo khuyến học khuyến tài mà hàng năm không mất vốn, vẫn cứ về Thanh Hoá đất tổ mỗi khi giỗ …Điều đặc biệt Họ Trịnh ở Bắc Kạn đã làm được việc tưởng như chỉ có các tổ chức nhà nước làm được là đã tặng một ngôi nhà tình nghĩa cho một gia đình họ khác là người dân tộc Tày ở huyện Ngân Sơn mà việc làm ấy cho đến nay, tiếng thơm lan cả tỉnh, điều ít gặp ở Bắc Kạn. Đại biểu Mặt trận tỉnh nói cảm tưởng là nếu các họ khác cũng làm như thế thì tốt biết bao…

Khó khăn ở đây là các thông tin của dòng họ cả nước còn ít, đường xá xa xôi..nhưng chắc chắn một ngày không xa. Họ Trịnh ở Bắc Kạn sẽ nối mạng được với Họ Trịnh Việt Nam, với các tỉnh khác để từ nguồn cội ấy sẽ được tiếp thêm sức mạnh sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn cho dòng họ.

Địa chỉ liên lạc : Ông Trịnh Viết Đại, số 218 tổ 4, phường Sông Cầu, Thị xã Bắc Kạn. ĐT 0979.870.644.

Tuấn Dũng

There are no comments yet

Tin khác đã đăng