Đền LêĐã bốn trăm năm tại đất này Thái Vương về ngự tạo cơ may Chiêu binh khắp xứ, phò vua thịnh Chọn tướng quanh vùng đuổi Mạc bay Vạn đại suy tôn lòng hiếu kính Thiên niên phụng bái dạ phô bày Dân tình trọng nghĩa mang công đức Tu tạo Đền Lê, hưởng phúc […]

Đã bốn trăm năm tại đất này
Thái Vương về ngự tạo cơ may
Chiêu binh khắp xứ, phò vua thịnh
Chọn tướng quanh vùng đuổi Mạc bay
Vạn đại suy tôn lòng hiếu kính
Thiên niên phụng bái dạ phô bày
Dân tình trọng nghĩa mang công đức
Tu tạo Đền Lê, hưởng phúc dày./

Nguyễn Văn Xứng, tháng 2/2017

There are no comments yet

Tin khác đã đăng