Đề cương Kỷ yếu Hội đồng họ Trịnh Việt Nam 20191. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHTVN giai đoạn 2007-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2025 2. Ban Liên lạc Họ Trịnh Việt Nam – sự hình thành và các việc khởi đầu thời kỳ 1992 – 2007 3. HĐHT các tỉnh , thành phố và các tổ chức trực thuộc […]

1. Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐHTVN giai đoạn 2007-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2025
2. Ban Liên lạc Họ Trịnh Việt Nam – sự hình thành và các việc khởi đầu thời kỳ 1992 – 2007
3. HĐHT các tỉnh , thành phố và các tổ chức trực thuộc ( Tổ chức, nhân sự, những hoạt động nổi bật).
4. Các cuộc hội thảo khoa học với y nghĩa cốt lõi về họ Trịnh và danh nhân họ Trịnh phụng sự Tổ quốc
5. Điểm các đầu sách xuất bản về họ Trịnh và danh nhân họ Trịnh
6. Công cuộc bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử dòng họ: Phủ Trịnh, Nghè Vẹt, đền Lê, đền Đông, Cổ Bi, Thái Kiểu , đền thờ Trịnh Khả, Trịnh Khắc Phục, Trịnh Tú, các đại vương họ Trịnh ở Thuỷ Nguyên,đền thờ bà chúa Đồn Trang; lăng các chúa Trịnh Tùng, Trịnh Doanh, Trịnh Sâm…
7. Nhà thờ một số chi họ Trịnh trên toàn quốc
8. Vinh danh những tấm gương tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động dòng họ và những người góp nhiều tiền của cho công việc họ Trịnh
9. Một số bài tham luận chuyên đề
10. Trang thông tin điện tử chính thức của HĐHTVN : trinhtoc.com , Thông tin họ Trịnh và mạng xã hội trong hoạt động dòng họ
11. Trình bày: bao gồm phần lời và hình ảnh; thiết kế bìa , in ấn , đóng thành quyển. Dự kiến số lượng phát hành khoảng 500 – 1.000 quyển.
12. Ban Biên tập: Bỳ Văn Tứ ( Trịnh Tứ ) , Trịnh Quang Cưu
13. Thời gian thực hiện:
– Tháng 7,8/2019 các tác giả tập hợp tài liệu, viết bài nộp cho Ban biên tập
– Tháng 9,10/2019 biên tập, in ấn.
14. Tổ chức thực hiện của Ban Biên tập:
– Ban Biên tập thông báo đề cương, để mọi người góp ý, đăng ký bài viết, đặc biệt là các chuyên đề tham luận trước 30/6/2019.
– Ban Biên tập bắt tay xử lý tài liệu bắt đầu tư tháng 7/2019, biên tập Kỷ yếu từ tháng 9/2019.
– Hoàn thành in ấn đầu tháng 11/2019.

——————————————-

Bài và tài liệu gửi Ban biên tập:

Email : byvantuhy@yahoo.com.vn

Di động:  0908340877

There are no comments yet

Tin khác đã đăng