Hội Đồng Họ Trịnh Hà Tĩnh đã họp giao ban đầu nămKế hoạch năm 2021 tiếp tục bám nghi quyết đại hội các cấp thực hiện tốt các các chỉ thị của cấp trên đoàn kết xây dựng đồng Họ . Các chi họ xây dựng quỹ học bổng dòng họ. Giao lưu, giao ban tại các huyện nhằm trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Ngày 21/3/2021 Hội Đồng Họ Trịnh Hà Tĩnh đã họp giao ban đầu năm nhằm đánh giá lại hoạt động năm qua và phương hướng năm 2021
Năm 2020 do dịch bệnh, thiên tai, đã ảnh hưởng đến đời sống của người dân nói chung và bà con thân tộc nói riêng bên cạnh đó đc thân tộc cả nước chung tay chia sẽ với bà con thân tộc Hà Tĩnh với số tiền gần 100 tr đồng đã đến với bà con kịp thời đó là một phần động viên rất lớn. Năm qua mặc dù khó khăn song các chi họ đã kêu gọi vận động con cháu trung tu và làm mới 4 nhà thờ chi họ .Lộc Hà . Thạch Hà . Kỳ Anh. Vũ Quang .

Đó sự nỗ lực phấn đấu của bà con thân tộc, gần về cuối năm bác Trịnh Quang chủ tịch ko may bị tại nạn đang phai điều trị đài ngày. đó là một tổn thất lớn cho Họ Trịnh Hà Tĩnh

Kế hoạch năm 2021 tiếp tục bám nghi quyết đại hội các cấp thực hiện tốt các các chỉ thị của cấp trên đoàn kết xây dựng đồng Họ . Các chi họ xây dựng quỹ học bổng dòng họ. Giao lưu, giao ban tại các huyện nhằm trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

There are no comments yet

Tin khác đã đăng