Về với nhau.

Nhẹ nhàng, chân bước nhẹ nhàng
Tìm về nguồn cội họ hàng tổ tông
Trăm suối cũng chảy về sông
Trăm sông xuôi chảy về dòng biển Đông.

Chim có tổ, người có tông
Ta cùng Trịnh tộc giống dòng tổ tiên
Ở đâu, dù khắp mọi miền
Nhớ nhau về với gia tiên, ông bà
Ta cùng gấm vóc sơn hà
Nối vòng tay lớn, một nhà Trịnh gia
Sắt son, son sắt, mặn mà
Cùng chung xây dựng nước nhà thịnh an
Giàu sang, cực khổ, bần hàn
Vẫn luôn giữ trọn họ hàng thủy chung
Còn trời còn nước còn non
Tim còn nhịp đập ta còn tìm nhau
Ngày nay, nước thịnh dân giàu
Tìm về nguồn cội, ở đâu cũng về
Cách xa mấy nẻo sơn khê
Giống dòng họ Trịnh luôn về với nhau./

Trịnh Hoàng Khanh, Tây Sơn, Bình Định

There are no comments yet

Tin khác đã đăng