Một thờiBé chăn trâu núi Sóc Lớn bơi Mã giang chiều Lớn khôn bên họ ngoại Cùng mẹ già thương yêu… Một đời trên lưng ngựa Khi Hoan Ái thuở đầu Lúc Hưng Tuyên Bắc Lạng… Vì nghĩa lớn dài lâu Gần vua thấy vua dại Vì trăm họ phải chiều Khi không còn dòng đích […]

Bé chăn trâu núi Sóc
Lớn bơi Mã giang chiều
Lớn khôn bên họ ngoại
Cùng mẹ già thương yêu…

Một đời trên lưng ngựa
Khi Hoan Ái thuở đầu
Lúc Hưng Tuyên Bắc Lạng…
Vì nghĩa lớn dài lâu

Gần vua thấy vua dại
Vì trăm họ phải chiều
Khi không còn dòng đích
Tìm dòng bác gối nhau…

Ghi ơn cả thần vẹt
Không quên quân hầu nghèo
Chia nước cho họ ngoại
Tạo chữ S muôn sau

Phần tư thiên niên kỷ
Chờ hậu thế phán xử
Bia vô tự công minh !

Nhân ngày kỵ Chúa 18.2.2017

Gs.Ts. Trịnh Tam Kiệt

There are no comments yet

Tin khác đã đăng