Về với cội nguồn<p><br /> <br /> Chúng con từ khắp bốn phương <br /> Về lễ Đản nhật tổ đường Trịnh Văn <br /> Thực là phúc ấm vô biên <br /> Con đã tìm được tổ tiên bao đời <br /> Phúc tổ rực sáng ngời ngời <br /> Năm trăm linh một năm trời xa […]

<p><br /> <br /> Chúng con từ khắp bốn phương <br /> Về lễ Đản nhật tổ đường Trịnh Văn <br /> Thực là phúc ấm vô biên <br /> Con đã tìm được tổ tiên bao đời <br /> Phúc tổ rực sáng ngời ngời <br /> Năm trăm linh một năm trời xa xôi <br /> Đã sinh hai mốt hệ người <br /> Con mừng tìm được đúng nơi cội nguồn <br /> Nay nhờ gia phả Trịnh Đường <br /> Dẫn dắt con cháu bốn phương sum vầy <br /> Hậu duệ chúng con hôm nay <br /> Vui vui, vẻ vẻ mừng ngày đoàn viên <br /> Tâm nhang thành kính dâng lên <br /> Mừng ngày Đản nhật thánh hiền Tảo Sinh <br /> Cúi xin Thánh Tổ chứng minh <br /> Vun cho cây phúc thắm tình nở hoa <br /> Đai tộc đoàn kết thuận hoà <br /> Hướng về nguồn cội để mà kết liên <br /> Gia phả ngọc phả chép biên <br /> Cùng dòng máu thắm Đức thánh hiền Tảo Sinh.</p> <p><br /> <br /> <strong>Vũ Thị Nhung, Hôn tử hậu duệ đời 18</strong></p> <p> </p> <p>Nhân ngày giỗ Thái Bảo Quốc Công và được đọc cuốn Gia phả dòng họ ở Lã Điền, Điền Xá, Nam Trực, Nam Định</p> <p> </p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng