Thăm Thái Kiều<p><br /> Tháng hai len qua Phố Chợ <br /> Chúng con về lại Thái Kiều <br /> Dấu xưa Đền, Đài, Cung, Miếu. <br /> Xa rồi cõi thế phiêu diêu <br /> <br /> Thuyền ngự, hồ sen xưa lấp <br /> Lầu son nay phố ken nhà <br /> Bốn trăm nẳm […]

<p><br /> Tháng hai len qua Phố Chợ <br /> Chúng con về lại Thái Kiều <br /> Dấu xưa Đền, Đài, Cung, Miếu. <br /> Xa rồi cõi thế phiêu diêu <br /> <br /> Thuyền ngự, hồ sen xưa lấp <br /> Lầu son nay phố ken nhà <br /> Bốn trăm nẳm rồi có lẻ <br /> Trải dài dâu bể, can qua <br /> <br /> Cổ thụ ngày xưa, nền cũ <br /> Hạ đi, lấy đất xây đình <br /> Thành hoàng làng là Tiên Chúa <br /> Bốn mùa hương khói anh linh <br /> <br /> Hiện đại văn minh hội nhập <br /> Tìm về khoảng lặng yên bình <br /> Đón nhận phút giây phản tỉnh <br /> Để rồi đi giữa nhân sinh.</p> <p> </p> <p><strong>Tam Kiệt</strong></p> <p> </p> <p> </p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng