Rau má quê anh<p> </p> <p>Mới nghe em chớ vội cười</p> <p><br /> Cây rau má , sâm của người xứ Thanh</p> <p><br /> Miền quê bão lụt nắng hanh</p> <p><br /> Vẫn vươn để sống chỉ nhành má thôi</p> <p><br /> Cứ xanh rười rượi với đời</p> <p><br /> Cứ chia xẻ đất cho đời cháo rau</p> <p><br […]

<p> </p> <p>Mới nghe em chớ vội cười</p> <p><br /> Cây rau má , sâm của người xứ Thanh</p> <p><br /> Miền quê bão lụt nắng hanh</p> <p><br /> Vẫn vươn để sống chỉ nhành má thôi</p> <p><br /> Cứ xanh rười rượi với đời</p> <p><br /> Cứ chia xẻ đất cho đời cháo rau</p> <p><br /> Dù ai lận đận nơi đâu</p> <p><br /> Dù ai sống giữa nhà lầu xe hơi</p> <p><br /> Riêng vị rau má em ơi</p> <p><br /> Vẫn còn ngai ngái trong người xứ Thanh</p> <p><br /> Bao giờ em về quê anh</p> <p><br /> Mà xem dấu vết kinh thành xa xưa</p> <p><br /> Vĩ nhân và các đời vua</p> <p><br /> Cũng từ rau má ốc cua nên người</p> <p><br /> Mới nghe, em chớ vội cười</p> <p><br /> Cây rau má, sâm của người xứ Thanh.</p> <p> </p> <p><strong>Anh Tuấn, tháng 5-09</strong></p>

There are no comments yet

Tin khác đã đăng